PROJELER

Konu

Within the scope of the project, a compact drive system consisting of a permanent magnet synchronous motor with an idle speed of 5000 rpm, a power of 200 W, a continuous torque of 0.5 N.m. and a driver with autonomous vehicle-specific functions performed by Speedgoat HIL system and an interface that allows to program the driver and define the autonomous vehicle steering functions is aimed.

Konu

Önerilen proje ile iki farklı güç aralığında DC mikro şebekelerin sürücü ihtiyacını karşılamaya yönelik LED-sürücü gerçekleştirilecektir. 18 - 32 VDC evrensel girişe sahip 150 W ile 250 W güce sahip SEPIC LED sürücü ile otobüs, minibüs ve raylı sistemlerin iç aydınlatma sistemlerinin merkezi sürücü ünitesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda tasarlanan ürün ECE R-10 ve MBN10284-4 test standartlarından geçmesi diğer hedefler arasındadır.Proje kapsamında, yüksek verimli ve iki faklı güç faktörlü SEPIC LED sürücü tasarımı, gerçeklemesi ve kontrolü yapılırken 250 W güç seviyelerine erişmek amacıyla DSP temelli SEPIC LED sürücü yapısı kullanılması planlanmakta ve 150 W güç seviyesinde ise anahtarlama elemanlarının yüksek akım ve gerilim strese dayanımını arttırmaya çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Konu

Projede enerji verimliliğini arttırmaya yönelik, akıllı şebeke sistemine uyumlu bir enerji yönetim sistemi geliştirilecektir.Bireysel kullanımlarda yaygın olarak kullanılan 1.5 kW’xxlık üretim kapasitesine sahip hibrit (rüzgar ve güneş) bir sistemden maksimum düzeyde faydalanmak amacıyla gerçekzamanlı hava durumu değişimini analiz edebilen, önceden alınan hava durumu (rüzgar hızı, güneş düşüm miktarı ve yoğunluğu) bilgilerine göre kontrol metodunda iyileştirme yapılabilen bir algoritma geliştirilecektir. Bu algoritma enerjinin çift taraflı (bi-directional) akışını takip ederek, batarya şarj durumu (SoC) ve ihtiyaç duyulan enerji miktarını kıyaslayarak maksimum düzeyde sürdürülebilir enerjinin kullanılmasını sağlayacaktır. Önerilen sistemde ev içi kullanılan aletlerin (çamaşır makinesi vs.) harcadığı enerjinin düzenlenmesi ve sürdürülebilir doğal enerji kaynaklarından maksimum ölçüde faydalanılması amaçlanmaktadır. Ev tipi eşya üreticisi firmaların üretmeye başladığı ve pazara sunduğu akıllı aletler kendi bünyelerinde bulunan makine haberleşmesine uygun modüller ile dış dünya ile haberleşebilir hale gelmektedir. Yakın gelecekte ev aletlerinin ağabağlanabilir bir yapıda yaygın olarak kullanılacağı düşünülmektedir. Önerilen yönetim sistemi, ağa bağlanan cihazların, değişken kullanıcı kontrol profiline uygun şekilde ve ”makina-kullanıcı-makina-şebeke döngüsünde maksimum verimde çalışmasını sağlayacak bir algoritma ve algoritmanın uygulanacağı bir donanıma sahip olacaktır.

Konu

Toplu ulaşım araçlarının güzergâh ve hızlarının binek araçlara göre daha sınırlı olması sebebiyle otonom araç teknolojilerinin toplu ulaşım ve otobüslerde yaygın olarak uygulanacağı öngörülmektedir. Önerilen proje ile ikinci seviye otonom araç teknolojilerini içeren etrafındaki araç, nesne ve yayaları tanımlayarak ani fren yapabilen, kaçış manevrası kararı verebilen ve sollama kabiliyeti olan bir otonom otobüs geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilecek olan araç mekatroniği uygulamaları ile direksiyon kontrolü, referans hız profiline yönelik gaz ve fren alt kontrolcülerinin denetimi, GPS ve haritalandırma sistemi uygulamaları ile yörünge takibi, görüntü işleme teknikleri ile şerit, işaret ve yol dönüş ekseni uygulamaları ile aracın otonom kabiliyetleri arttırılacaktır. Böylelikle önerilen proje ile ticarileşme niteliği bulunan ikinci seviye bir otonom otobüs geliştirilmiş olacak ve üçüncü seviye teknolojiler için ise sensör füzyonu ve görüntü işleme kabiliyetleri hayata geçirilecektir.

Konu

Bu projenin konusu, düşük çözünürlükteki enkoderlerin çok düşük hızlarda sorun yarattığı alternatif akım motorları tahrik sisteminde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için küçük kareler yaklaşımı esasına dayalı sayısal metodun kullanılarak düşük çözünürlükteki enkoderden gelen bilgiyi hız tahmini prensibiyle iyileştirerek işlenmesi ve motor kontrolüne entegre edilmiş bir sistemin elde edilmesidir.

Konu

Bu projede, lityum pil hücrelerinden oluşan bir elektrikli araç bataryasının modellenmesi gerçekleştirilecek, bataryanın doluluk durumunu (SoC, State of Charge), sağlık durumunu (SoH, State of Health) kalan ömür durumunu (RuL, Remaining useful Life), ve dengesiz yüklenme durumunu hesaplayan algoritmalar geliştirilecek, dengelemeyi sağlayan, sıcaklık dağılımını izleyen ve termik kontrol birimine bilgi aktaran, Araç Yönetim Sistemi (AYS) ile haberleşebilen ve batarya verilerini ona aktaran, ondan gelen sürüş bilgileri çerçevesinde bataryanın çalışma durumlarını (ekonomik sürüş, normal sürüş, atak sürüş) düzenleyen bir Batarya Yönetim Sistemi’nin (BYS) geliştirilmesi sağlanacaktır.

Konu

Literatür, Modelleme ve Simülasyon Çalışmaları, Quadrature Encoder Algoritmasının Geliştirilmesi, Motor Soft Start Algoritmasının Geliştirilmesi

Konu

KOBİ’leri, Elektronik ve Yazılım Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi ve Yenilikçi Hizmet modelleri ve Sürdürülebilir Teknolojileri ile hazır olmak ve ülkemize ve İstanbul’a katma değer sağlamak için Okan Üniversitesi “ Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTAS)” İstanbul Kalkınma Ajansından aldığı destek, TESID, YASAD ortaklığı ve TAYSAD iştiraki ilekurduğu Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi projesi (e-Hikelink) başlamıştır.

Konu

Geleceğin teknolojileri olarak çalışılan elektrikli ve hibrid araç teknolojilerine Istanbul’daki otomotiv yan sanayinin yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ile ülkemize ve topluma katma değer sağlayacak şekilde hazır olmasını sağlamak.

Konu

Elektrikli araçlar için geri kazanımlı frenleme algoritması geliştirmek ve modelleme çalışmaları yapmak.

Konu

Elektrik motorunun kontrolünü sağlamak amacıyla yazılım, güç katı ve kontrol kartını tasarlama ve geliştirme ile buna ilişkin gerekli modelleme çalışmalarını gerçekleştirme

Konu

Bu projenin konusu düşük rüzgar hızlarında dahi rüzgarın gücünden maksimum oranda yararlanabilen sadece sürekli mıknatıslı senkron generatör tarafında değil aynı zamanda şebeke tarafında da maksimum verimi verecek ve stabilizeyi sağlayacak güç elektroniği ünitesinin tasarım ve kontrolünün minimum maliyetle (az sayıda anahtarlama elemanı ve gerilim sensörü ile pozisyon sensörsüz) elde edilmesidir.

Konu

Elektrikli araçlardaki elektrik motoru kontrol yazılımı gerçekleştirme ve modelleme çalışmaları

Konu

IPM motorun alan zayıflatma metodu yardımıyla geniş hız yelpazesinde kontrolünün simülasyonunun yapılması ve gerçek zamanlı mikroişlemci yardımıyla kontrolünün gerçekleştirilmesi

Konu

Dişlisiz asansör sistemi için 4.5 kW’lık fırçasız doğru akım makinasının dizaynının gerçekleştirilmesi. Asansörlerde kullanılmak üzere farklı hız ve güçlerde sürekli mıknatıslı senkron makinanın bilgisayar ortamında tasarımının gerçekleştirilmesi

Konu

Standart dağ bisikletinin ön tekerleğine yerleştirilen elektrikli fırçasız hub motor ile sürülmesi. Üç adet pozisyonu belirleyen hall-sensör ile çalışan dıştan rotorlu hub şeklindeki fırçasız doğru akım motorunun modellenip kontrolünü sağlayacak kartın tasarlanması ve mikroişlemci yazılımının gerçekleştirilmesi

Konu

Şebeke bağlantısı ile ilgili OTIS standartları ve küresel standartları incelemek. OTIS asansörlerinde meydana gelen şebeke bağlantı problemlerini araştırıp saha mühendislerine ilgili problemleri çözmelerinde yardımcı olmak.

Konu

OTIS asansörlerinde kullanılmak üzere tandem operasyonunu gerçekleştirmek amacıyla mekanik olarak ayrılmış iki sürekli mıknatıslı senkron motorun dinamik frenlemesinin gerçekleştirilmesi projesinin öneriye sunulması

Konu

Standart otomatik vitesli bir binek aracın insansız olarak sürülmesi. Otomatik şanzımanlı binek aracın güç elektroniği, motor sürücü sistemleri ile elektrikli hale getirilen akıllı direksiyon (yön verme), frenleme ve vites kontrol ünitelerinin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi

Konu

Belirli özelliklerdeki telemetri ve güç kondisyonunun tanımlanması, tedarik ve entegrasyonunun sağlanması

Konu

Alternatif öncü güç sistemlerini, öncü hareket ettiricilerle (yakıt hücreleri, piller, içten yanmalı motor/jeneratör) beraber elektriğin dağıtımı ve elektrik motor sürücülerini, elektrikle çalışan helikopter için değerlendirmek ve sonuçlandırılan aracın tasarım etkilerini belirlemek.

Konu

Pozisyon sensörsüz asenkron ve PM motorlar için değişken frekanslı sürücüler geliştirmek. Carrier havalandırma sistemleri için kullanılacak olan 5kW’dan 1MW’a kadar değişken frekans sürücülü sensörsüz PM ve asenkron motorlar için gerçek zamanlı işletim sistemini geliştirmek.

Konu

Gerilim ileri beslemeli ve Luenberger rotor akı gözleyicili sürekli mıknatıslı senkron motorlar için pozisyon sensörsüz Matlab/Simulink simülasyon modellerini geliştirmek.

Konu

Gerilim ileri beslemeli ve Luenberger rotor akı gözleyicili PM motorlar için sensörsüz MATLAB/Simulink simülasyon modellerini geliştirmek. Sensörsüz asenkron motor kontrolünün deneyinin C algoritması kullanılarak hızlı prototip ünitesi (Aix Kontrolör) yardımıyla gerçekleştirilmesi.

Konu

Elektrikli ve hibrit araçlar için anahtarlamalı relüktans motorunda elekronik kutup değiştirme metodunun Ansoft Maxwell 2D yardımıyla tasarımının yapılması

Konu

Light Engineering firması tarafından üretilen aksiyel akı yönlü sürekli mıknatıslı senkron motorun Ansoft Maxwell 3D’de tasarlanıp optimizasyonunun yapılması

Konu

Doktora çalışmasında araştırmacı olarak zıt emk’sı sinüs olmayan fırçasız doğru akım motoru için pozisyon sensörsüz direkt tork ve indirekt akı kontrolünün simülasyonunun yapılması ve DSP platformunda deneylerinin gerçekleştirilmesi