PROJELER

Konu

Dünya atmosferinin ve okyanuslarının karmaşık hareketi kısmen, akışkanın girdabında dönen kütleler veya ”girdaplar” arasındaki güçlü, doğrusal olmayan etkileşimlere bağlıdır. Genel olarak, bu yapılar Dünya’xxya göre daha yavaş döner (neredeyse ’xxjeostrofiktir’xx).Vorteks etkileşimleriyle ilgili daha önceki sayısız çalışmaya rağmen, bu tür etkileşimlerin genel özellikleri hala anlaşılmaktan çok uzaktır. Özelliklerine ilişkin temel bir anlayış, girdapların geometrik özelliklerine (temel şekil, hacim, vb.), Göreli yoğunluğuna ve göreceli konumlarına bağlı olarak geniş bir parametre uzayının incelenmesini gerektirir.Bu daha önce hiç denenmemişti, çünkü yakın zamana kadar hiçbir hesaplama yöntemi bu parametre uzayının boyutuyla baş edemiyordu. Ancak bir atılım olarak, bu göreve ideal olarak uygun yeni ve basitleştirilmiş bir yöntem geliştirdik ve bu buluş, girdap etkileşimlerinin kapsamlı bir anlayışına ulaşmak için benzersiz bir fırsat yarattı.Dahası, yeni bir teorik gelişme, bu yaklaşımı jeostrofinin ötesine taşımamıza ve böylece bu araştırmanın gerçek atmosferik ve okyanus girdaplarına uygulanabilirliğini daha da genişletmemize olanak sağlayabilir.

Konu

Czochralski kristal büyüme süreçlerinde eriyikteki türbülanslı hareketlerin bastırılması ve kristaldeki sıcaklık gradyanlarının en aza indirilmesi için optimum kontrol ve tasarım stratejilerini açıklamak için matematiksel bir formülasyon ve hesaplama teknikleri sunulmuştur.Geliştirilen metodolojiler, süreçleri iyileştirmedeki etkinliklerini belirlemek için kontrol mekanizmalarını, tasarım parametrelerini ve optimizasyon hedeflerini test etmek için kullanılabilir.Tasarım parametrelerinin optimum değerlerini sistematik olarak belirleyerek bu tür iyileştirmeleri gerçekleştirmek için de kullanılabilirler.Değerlendirilen kontroller veya tasarım parametreleri, uygulanan manyetik alanları, potanın yan duvarı boyunca sıcaklık gradyanlarını ve pota ve kristal dönüş hızlarını içerir.Sonuçlar, uygulanan manyetik alanların eriyikteki hız bozulmalarını azaltmada çok etkili olabileceğini, yan duvar sıcaklık gradyanlarının daha az etkili ve pota ile kristal dönme hızlarının etkisiz olduğunu göstermektedir.Sonuçlar ayrıca, uygulanan manyetik alanın, pota ve dönme hızlarının, kristal veya eriyikteki sıcaklık gradyanlarının azaltılmasında etkisiz olduğunu göstermektedir.