PROJELER

Konu

Önerilen projede, yüksek karbon içeriğine sahip fermente gıda üretimi atıksuları kullanılarak kimyasal ve mikrobiyal proseslerle biyopolimerlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, mevcut biyoplastik üretim teknolojilerinden farklı olarak, fermente turşu u¨retimi yapan bir gıda endu¨ strisinin atıksularından PLA biyopolimeri u¨ retmek üzere laktik asit geri kazanımı ve biyoteknolojik proseslerle polihidroksialkanoat (PHA) biyopolimerinin u¨ retim potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.