PROJELER

Konu

Geliştirilecek CNC katkılı PLA/PBAT polimer karışım formülasyonları kullanılarak, biyobozunur nanokompozit nanolif membranların ve polimer filmlerin üretilmesi, ardından geliştirilen malzemelerin potansiyel olarak gıda ambalaj malzemeleri alanına yönelik; morfolojik, termal, mekanik ve geçirgenlik karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi.

Konu

Selüloz nanokristal (CNC) katkılı polilaktik asit (PLA)/poli(bütilenadipat-ko-tereftalat) (PBAT) polimer karışım formülasyonlarından elektroeğirme ve cast film ekstrüzyon metotları kullanılarak tüm bileşenleri ile biyobozunur ve çevre dostu polimerik filmlerin üretilmesi ve potansiyel olarak taze meyve-sebze ambalaj malzemesi olarak kullanımlarının araştırılması.

Konu

Elektroeğirme yöntemini kullanarak, selüloz nanokristal (CNC) katkılı, biyobozunur polilaktik asit (PLA)/ poli(bütilenadipat-ko-tereftalat) (PBAT) esaslı nanolif nanokompozit membranların üretilmesi ve morfolojik özelliklerinin, termal ve mekanik davranışlarının incelenmesi.

Konu

Projenin konusu otomotiv sektörüne yönelik ses absorbsiyonu sağlayacak dokunmamış kumaş ürünleri tasarlamak ve geliştirmektir.