PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin amacı mikroalglerin biyodizel üretim potansiyellerinin ve azot fosfor giderim proses verimlerinin saptanmasıdır Buna bağlı olarak ilgili kinetiklerin elde edilmesi laboratuvar şartlarında uygun reaktör konfigürasyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır

Konu

Demir nanoparçacıklar su arıtımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.