PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

ESAN firmasının işletmekte olduğu Bozüyük Kil Zenginleştirme tesisinin üretim verimliliğinin yükseltilmesi yönelim yenilikçi proseslerin araştırılması

Konu

Kömür Hazırlama , : Kömür Hazırlama, Kömür Zenginleştirme, Üç ürünlü ağır ortam sistemi, Çİft Makaralı Sistem,

Konu

Toplayıcı türünün ve miktarının tespiti yapılacak olan flotasyon işleminin başarısını teknolojik ve ekonomik olarak belirlemektedir. Ingevity firmasına ait 3 farklı amin ve 3 çeşit anyonik toplayıcı kullanılmıştır. Flotasyon testleri karşılaştırma amaçlı olarak tek ve çok kademeli olarak yapılmıştır. Çok kademeli sistemde öncelikle, mika mineralleri, 3 farklı amin kullanılarak yüzdürülmüş, renkli safsızlıklar (demir ve titanyum oksitler) ise 3 farklı anyonik reaktif kullanılarak uzaklaştırılmıtır. Çok kademeli deney sonuçlarının tek aşamalı deney sonuçları ile karşılaştırılması amacıyla anyonik toplayıcılar ile deneyler gerçekleştirilecektir. Deney sırasında ve sonrasında elde edilen sonuçlara göre tek aşamalı flotasyon çalışmalarında kullanılacak reaktifin geliştirilmesi sağlanacaktır.