PROJELER

Konu

TAGEM Projesi. Enginarın aktif bileşenlerinin MAE ile ekstraksiyonu

Konu

Mikrodalga ekstraksiyon

Konu

Aktif karbon aljinat mikrokürecikleri ile atık su arıtımı

Konu

Enzim Test ve Üretimi

Konu

Alkid Reçine Üretimi

Konu

Aktif karbon esaslı polimer kompozitler ile ilaç giderimi

Konu

Kitosan bazlı biyokompozitler ile atık su arıtımı

Konu

Kompozit Yama Geliştirilmesi

Konu

Nanoyapıların eldesi

Konu

Adsorpsiyon ile değerli metallerin saflaştırılması

Konu

Atık su arıtımı

Konu

Hidrojellerin modifikasyonu

Konu

Hidrojellerin modifikasyonu

Konu

Nanoyapıların Oluşturulması

Konu

Enzimatik Biyopolimer Sentezi

Konu

Enzim Saflaştırma

Konu

Polimer Sentezi

Konu

Enzim Saflaştırma