PROJELER

Konu

Proje önerisinde yoğun antropojenik baskı ile birlikte artan kirlilik ve iklimsel değişim karşısında Marmara Denizi’nin birincil üretim miktarlarının uzun (100-1000 yıl) ve kısa (20 yıl) vadede nasıl değişeceğinin belirlenmesinin hedeflenmiştir.

Konu

Kuvaterner iklim değişimleri

Konu

Kuvaterner deki iklim değişimleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yerbilimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Göl çökellerinin çok disiplinli olarak incelenmesi

Konu

Marmara Denizi İzmit Depreminin topluma etkileri ikili işbirliği projesi

Konu

Karamürsel ve Gölcük havzalarında karotlarda deprem kayıtları araştırılmış ve 1999 İzmit Depremikaydı ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu kayıtlar Karamürsel Havzasında depremle tetiklenen kütleakması (türbidit-homojenit, sismotürbidit) birimleri ile temsil edilmektedir. Birimler, çoğunlukla enaltta tabanı keskin kaba taneli bir kısm, ortada laminalı bir kısm ve en üstte homojen çamurdan(homojenit) oluşmaktadır. Gölcük havzasında ise tabanı keskin, kırmızı siltli birimler depremkayıtlarını temsil etmektedir. Buna göre Karamürsel Havzası karotlarında sırası ile 17 Ağustos 1999(Mw=7.4), MS1509 (Ms=7.2), MS1296 (I=VII), MS 865 (I=VIII), MS 740 (I=VIII), MS 268 (I=VIII), MS 358(I=IX), ve MÖ 427 depremlerinin Gölcük Havzası kısa karotlarında ise 17 Ağustos 1999depremininkaydı yanında, 3 Eylül 1754 (Mw=6.8) ve25 Mayıs 1719 (Ms=7.4) depremlerine ait kayıtlarbulunmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hazar Gölü sedimanlarından alınan karot ve sismik kesitler ile Geç PleistoseHolosen iklim ve su seviyesi değişimlerinin araştırılması No:111Y045

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hypoxic (low oxygen) conditions in aquatic ecosystems increase in number, duration and extent due to global warming and eutrophication. Global warming will lead to degassing of oxygen, increased stratification, reduced deep-water circulation and changes in wind patterns affecting transport and mixing. Projected increases in hypoxia (e.g. doubling of “dead zones”) are accompanied by enhanced emission of greenhouse gases, losses in biodiversity, ecosystem functions and services such as fisheries, aquaculture and tourism. A better understanding of global changes in oxygen depletion requires a global observation system continuously monitoring oxygen at high resolution, including assessment of the role of the seafloor in controlling the sensitivity of aquatic systems to and recovery from hypoxia. Here we propose to monitor oxygen depletion and associated processes in aquatic systems that differ in oxygen status or sensitivity towards change: open ocean, oxic with high sensitivity to global warming (Arctic), semi-enclosed with permanent anoxia (Black Sea, Baltic Sea) and seasonally or locally anoxic land-locked systems (fjords, lagoons, lakes) subject to eutrophication. We will improve the capacity to monitor oxygen depletion globally, by implementing reliable long-term sensors to different platforms for in situ monitoring and locally by training and implementing competence around the Black Sea. Our work will contribute to GEOSS tasks in the water, climate, ecosystem and biodiversity work plans, and comply to GEOSS standards by sharing of observations and products with common standards and adaptation to user needs using a state of the art world data centre. We will connect this project to the GOOS Regional Alliances and the SCOR working group and disseminate our knowledge to local, regional and global organisations concerned with water and ecosystem health and management.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

AB Deniz ve Göl bilimleri araştırmaları için alt yapı projesi 6 Çerçeve

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.