İLETİŞİM

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ayazağa Yerleşkesi, 34469, Maslak
sansg@itu.edu.tr