PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmanın amacı UV radyasyona karşı koruyuculuğu arttırılmış tekstil yüzeylerinin oluşturulması farklı etken maddelerin UV koruyucu özelliklerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve alternatif olarak kullanılabilecek etken maddelerin UV ışınlarına karşı koruyucu madde olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır Bunun için polimer olarak poliester ve poliamid etken madde olarak ise UV radyasyona karşı koruyuculuğu ispatlanmış ve halihazırda kullanılmakta olan TiO2 ZnO ile UV ışınlarını absorblama özelliğine sahip olduğundan mevcut maddelere alternatif oluşturabilecek saf kafein ve kafein içeren kahve çekirdekleri kullanılacaktır Bununla birlikte alternatif maddelerin mevcut maddelerle birlikte kullanılması halinde elde edilen tekstil malzemesinin sinerjistik etki ile UV radyasyona karşı koruyuculuğunun değerlendirilmesi de amaçlanmaktadır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çalışmada Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli E TAM Extended Technolgy Acceptance Model kullanılarak tüketicilerin özel alışveriş sitelerini benimsemesinde önemli rol oynayan faktörler belirlenmiş ve bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konmuştur Tüketicilerin tüketiciler açısından özel alışveriş sitelerinden alışveriş yapmada kritik olan kriterlere verdikleri önemin sayısal olarak derecelendirilmesi için AHP yöntemi kullanılmıştır Belirlenen özel alışveriş siteleri arasında bir kıyaslama yapılmış kriterleri karşılama açısından gösterdikleri performans belirlenmiştir Bunun için Kalite fonksiyon yayılımı yöntemi esas alınmıştır Elde edilen sonuçlardan hareketle özel alışveriş sitelerine bazı strateji önerileri yapılmıştır

Konu

Proje ile siklodekstrin takviyeli nanokompozit lif ve nanoliflerin üretilerek yapısal ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi inklüzyon komplekslerinin başarılı bir şekilde elde edilmesi bu liflerin çeşitli tekstil teknolojileri kullanılarak tekstil son ürünlerinde ürünlere fonksiyonellik kazandırmak amacıyla kullanılması ve bu son ürünlerin kozmetik tekstil amaçlı uygulanması planlanmaktadır

Konu

Bu çalışmada son ürünün gereklerine en çok uyan bitim işleminin tariflenebilmesi için farklı bitim işlemlerinin kumaşın mekanik ve yüzey özellikleri ile kumaş tuşesine olan etkisi üzerine odaklanılmıştır Yünlü kumaşların mekanik ve tutum özelliklerine uygulanan çeşitli terbiye işlemlerinin etkileri düşük kuvvet altında kumaşların mekanik ve yüzey özelliklerini ölçme prensibine gore çalışan KES F ve FAST objektif ölçme sistemleri ile analizi edilmiştir Kumaşların dökümlülük davranışları Cusick dökümlülük cihazı ve Görüntü analiz yöntemiyle ölçülmüştür Ayrıca kumaşların dairesel sertlik değerleri de ölçülerek kumaşların dökümlülük ve mekanik özellikleriyle karşılaştırılmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje nanokompozit yapının elde edilebilmesi için polipropilen ve nanokilin homojen bir şekilde dağılımının sağlanması nanokil ile güçlendirilmiş nanokompozit yapılı PP den hibrit PP lifinin ve tekstil yüzeylerinin elde edilmesi nanokompozit PP lifine ve bu liften üretilecek tekstil yüzeylerine tekstil kimyası ve terbiyesi işlemlerinin uygulanması ve nanokil dağılımının incelenebilmesi için morfolojik analizlerin nanokompozit lif ve tekstil yüzeylerinin mekanik ve ısıl davranışlarının belirlenebilmesi için mekanik ve ısıl test ve analizlerin yapılması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır Proje ile nanokompozit PP liflerin üretilerek yapısal mekanik ve ısıl özelliklerinin geliştirilmesi bu liflerin çeşitli tekstil teknolojileri kullanılarak tekstil son ürünlerinde ürünlere fonksiyonellik kazandırmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır