PROJELER

Konu

Bazı VRV değişken debili klima sistemlerinin incelenip uzman görüşlerinin raporlanması

Konu

Isı değiştiricisi reküparatör tasarımı ve çatlak oluşumu

Konu

Giyilebilir Teknolojilere Yönelik E-Tekstil Tabanlı Esnek Sıcaklık Sensörünün Gelistirilmesi

Konu

İTÜ Makina Fakültesi'ne Eklemeli İmalat Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması.

Konu

FEMSAN NÜVESİZ MOTOR EPOKSİ Numunelerinin ısı iletim katsayısı ölçümü

Konu

Alternatif Buhar Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi

Konu

Bu çalışmada, sanki sürekli rejimde kendinden veya zorlanmış salınımlı akış/havuz kaynamasında ısı geçişi deneysel ve teorik olarak incelenecektir. İncelemelerde kullanılacak kolon, dikey olacaktır ve kendinden veya zorlanmış salınımlı hareket edecektir. Gözenekli ortam için küçük metal çapakları, metal(2 farklı çapta)/cam bilyeler ve metal köpük kullanılacaktır. Isı-Kütle Geçişi Araştırma Laboratuvarına kazandırılacak tesisat ile lisansüstü seviyede birçok çalışma yapılacaktır. Kurulacak tesisat ile önce kaynamanın ihmal edilebildiği durumlar için deneyler yapılacak daha sonra gözenekli ortam, kaynama ve zaman elverdiği ölçüde akışkanı değiştirerek termofiziksel özelliklerin etkisi gözlemlenecektir. Hali hazırda distile su, aseton, gliserin, etil alkol ve motor yağı gibi yaygın kullanılan akışkanlarla yaptığımız diğer çalışmalar çeşitli yayınlar ve konferans bildirileriyle sonuçlanmıştır. Daha sonra kaynamanın ihmal edilemediği durumlar için deney tesisatında düzenlemeler yapılacaktır. Tesisat içinde kendinden salınımların olmasını öngörmekteyim. Gerekirse harici bir piston-silindir sistemi yardımıyla dış kuvvetlerle zorlanmış salınımlar kontrollü bir şekilde elde edilecektir.Yapılacak deneysel ölçmeler ve değerlendirmeler ile, sabit ısı akısına sahip bir yüzeyden, salınımlı akışta ısı geçişine etki edebilecek parametreler olan başta gözeneklilik olmak üzere, frekans, genlik ve yüzey sıcaklığının etkisi incelenecektir. Akışkan olarak öncelikle distile suyun kullanılması planlanmaktadır. Deneylerden elde edilen değerler için daha önce geliştirilmiş olan hesap tarzı ile Nusselt sayıları bulunacaktır. Böylelikle tasarlanan geometride salınımlı akışta ortam gözenekliliğinin ısı geçişine etkisi tespit edilmiş olacaktır.

Konu

Bazı VRV değişken debili klima sistemlerinin incelenip uzman görüşlerinin raporlanması.

Konu

Piezoelektrik Malzemenin Yarattığı Titreşimlerin Doğal Taşınımda Sıcaklık Dağılımına Etkisinin İncelenmesi Piezoelektrik malzemeler, elektrik enerjisini mekanik titreşime dönüştürebilme kabiliyetleri sebebiyle birçok alanda kullanılmaya başlamıştır. Piezoelektrik malzemelerin yarattığı bu titreşimler, tıpkı fanın yarattığı akış ile ısı transferini etkilemesi gibi akış üzerine etki yaratarak sıcaklık dağılımında önemli rol oynar. Bu projede piezoelektrik malzemelerin düzenekteki sıcaklık dağılımı üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla kuralacak bir deney düzeneğinde parametrelerin değişimi göz önünde bulundurulacaktır. Kurulacak deney düzeneği matematiksel olarak da modellenecektir. Nümerik metodlar kullanılarak deney düzeneğine ait simulasyonların yapılması ve elde edilen sonuçların mevcut hesap yöntemleri ile uygunluğunu tespit edilecektir. Geliştirilecek olan model ile piezoelektrik malzemelerinin ve diğer deney parametrelerinin etkisi incelenecektir.

Konu

Enerji verimliliği için ısı yalıtımına yönelik aerojel ve nanokompozit malzeme içerikli kaplamaların geliştirilmesi TEYDEB 1511 araştırma projesinde dış hizmet alımı kapsamında proje ürününün karakterizasyonu için gerekli analizler yapılmış ve raporlanmıştır

Konu

Bu çalışmada sanki sürekli rejimde zorlanmış laminer bir akışta ısı geçişi deneysel ve teorik olarak incelenecektir İncelemelerde kullanılacak sıvı kolonu dikey halkasal kesitli olacaktır ve sinüzoidal hareket yapacaktır Isı Kütle Geçişi Araştırma Laboratuvarında mevcut olan tesisat üzerinde daha önce kaynamanın ihmal edilebildiği durumlar için deneyler yapılmış ve sonuçlar bir doktora çalışması çeşitli yayınlar ve konferans bildirileriyle sonuçlanmıştır Daha sonra kaynamanın ihmal edilemediği durumlar için deney tesisatında düzenlemeler yapılmış ve bu çalışmanın danışmanlığını üstlenen araştırmacının yüksek lisans tez çalışmasını oluşturmuştur Bu çalışmada ise yeni olarak gözenekli ortamda zorlanmış salınımlar yapan halkasal kesitli akışkan kolonundan ısı geçişinin incelenmesi amaçlanmaktadır Bu nedenle deney düzeneğine bilyalardan oluşan gözenekli bir ortamın etkisini inceleyecek düzenlemeler eklenecektir Bilyalardan oluşan gözenekli ortamlarda salınım yapan yatay bir akıştan ısı ve momentum transferi iki indeksli yayında raporlanmıştır ancak bu çalışmada geometri farklı olarak dikey ve halkasaldır Yapılacak deneysel ölçmeler ve değerlendirmeler ile sabit ısı akısına sahip bir yüzeyden salınımlı akışta ısı geçişine etki edebilecek parametreler olan başta gözeneklilik olmak üzere frekans genlik ve yüzey sıcaklığının etkisi incelenecektir Akışkan olarak suyun kullanılması planlanmaktadır Deneylerden elde edilen değerler için daha önce geliştirilmiş olan hesap tarzı ile Nusselt sayıları bulunacaktır Böylelikle dikey ve halkasal kesitli geometrilerde salınımlı akışta ortam gözenekliliğinin ısı geçişine etkisi tespit edilmiş olacaktır

Konu

Suyun pompalanma uygulamaları için hacime yayılı akustik dalgalı piezoelektrik mikropompaların dinamik mukavemet ve akışkanlar dinamiği hesapları yapılmaktadır İleri ve geri akış yönündeki direnç farklılıkları bu tip pompaların çalışma prensibini ortaya koymaktadır Akışı ve yapısal elemanların deformasyonunu betimleyen bağıntılar tümleşik olarak çözülmektedir Yapısal elemanların hareketinin ve oluşturduğu kuvvetlerin su üzerinde etkileri ve benzer şekilde suyun yapısal elemanlar üzerinde etkileri çift taraflı çözümleme yöntemiyle gözönüne alınmaktadır Önceki çalışmalarımda SCI A da 3 yayın 5 uluslararası konferans bildirisi suyun hal denklemi olarak eş sıcaklıkta izentropik akışlar için verilen hal denklemiyle sıkıştırılabilme etkileri gözönüne alınmıştı ve malzeme özelliklerinin sıcaklığa bağımlılığı gözardı edilmişti Destekle ABDde kullandığım ve geliştirdiğim programın 1 senelik lisansını alıp sıcaklığın belirtilen sistem üzerinde etkisini incelemeyi amaçlıyorum