PROJELER

Konu

COVID-19'da çocuklarda immün cevap

Konu

Regülatör B hücrelerinin immünometabolizmasının karakterizasyonu

Konu

Helicobacter Pylori’xxnin İnsan Mide Epiteline Bağlanmasını Sağlayan Olası Aşı Hedefi Inflamatuvar Protein A (OipA, Outer Inflammatory Protein A) nın Epitel Hücrelerinde Hedef Proteinlerinin Saptanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Endotelyal Hücrelere monositik hücre adezyonunda dengesiz akış şartlarının etkisinin analizi

Konu

H pylori ile uyarılmış gastrik patogenezde kemerin ve kemerin reseptörünün etkisi

Konu

Helikobakter Aktive Regülatör B Hücrelerinde Gen İfadesinin Belirlenmesi

Konu

Helicobacter aktive regülatör B hücreleri ile doğal ve hücre aracılı immün sistem arasındaki etkileşimlerin araştırılması

Konu

Helicobacter Aktive Regülatör B Hücrelerinin Gen Ekspresyonunun Profillenmesi

Konu

Mikroakışkan Sistemler Kullanılarak Mekanik Kuvvetlerin Endotel Hücre Davranışı Üzerine Etkilerinin Mekanobiyolojik Odağında İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Helicobacter-Aktive Regülatör B Hücreleri ile Doğal ve Hücre-Aracılı İmmün Sistem Arasındaki Etkileşimlerin Araştırılması

Konu

Helicobacter Aktive Regülatör B Hücreleri ile Doğal ve Hücre Aracılı İmmün Sistem Arasındaki Fonksiyonel Etkileşimlerin Araştırılması

Konu

Helicobacter aktive regülatör B hücrelerinin moleküler karakterizasyonu

Konu

Hasta mide biyopsi örneklerinden izole edilen RNA larda T yardımcı hücre belirteçlerinin incelenmesi

Konu

Hasta mide biyopsi örneklerinden elde edilen farklı H pylori suşlarının genotiplerine göre nötrofil ve monositleri uyarmalarının sonucunda üretilen pro enflamatuvar sitokinlerin analizinin yapılması

Konu

Helicobacter spesifik Regülatör B hücrelerinin moleküler karakterizasyonu

Konu

Helicobacter pylori enfekte mide epitel hücrelerinin B hücreleriyle olan etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Helicobacter spesifik B regülatör hücrelerinden IL 10 üretiminin moleküler karakterizasyonu

Konu

Helicobacter enfeksiyonunda rol alan regulatör B ve T hücrelerinin karakterizasyonu

Konu

H pylori enfeksiyonuna karşı oluşan immün cevabın mide karsinogenezindeki etkisinin moleküler düzeyde incelenmesi

Konu

H pylori enfeksiyonuna karşı oluşan immün cevabın mide karsinogenezindeki etkisinin moleküler düzeyde incelenmesi