PROJELER

Konu

Bu projenin konusu henüz ülkemizde çok tanınmayan sistemler olan adaptif/uyarlı cephe sistemlerinin tanıtılması, enerji korunumundaki öneminin vurgulanması ve bu sistemlerin performans değerlendirmesi için standartlar geliştirilmesidir. Bu maksatla, öncelikle adaptif/uyarlı cepheler tanımlanarak örneklerle irdelenecek, ardından adaptif/uyarlı cephelerin tipleri araştırılacaktır. Bir sonraki adımda ise adaptif/uyarlı cephelerin performans değerlendirmelerini ele alan çalışmalar üzerinde derinlemesine bir literatür araştırması yapılacak, performans değerlendirmesinde gözden kaçan noktalar belirlenecektir. Bunu takiben, bu cephe sistemlerinin tedarik sürecinde yaşanan problemler tespit edilecektir. Tedarik süreçlerinin nasıl işlediğini anlamak için uygulanmış veya uygulanmakta olan projeler araştırılacak ve adaptif/uyarlı cephe uzmanları ile görüşmeler yapılacaktır. Bunun yanı sıra, adaptif/uyarlı cephelerin anahtar performans göstergelerinin de bu çalışmanın çıktıları arasında olması beklenmektedir. Belirlenen anahtar performans göstergeleri kullanılarak bir adaptif/uyarlı cephe performans değerlendirme standardı geliştirilmesi önerilecektir.

Konu

Rize İli nde en çok görülen afetler olan sel ve heyelan başta olmak üzere tüm afetlerin yönetimi ve bu yönetim mekanizmasının çalışmasına destek olması için ihtiyaç duyulan meteorolojik erken uyarı sisteminin kurulması hedeftenmiştir