PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Firma satış ekibi için zaman etüdleri çalışmalarına danışmanlık yapmak güvenilirlik analizlerini yapmak ve standart zamanları belirlemek

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin konusu e perakendecilikte potansiyel müşterilerin istek ve beklentilerini anlamak ve bu hizmetlere doğru cevap verebilmek için lojistik ile entegre yeni bir e dağıtım iş modeli geliştirmektir İstek ve beklentileri anlamak için yapısal denklem modelleri kullanılmıştır Dağıtım iş modelinde ise standart süpermarket ürünlerine ek olarak farklı lokasyonlardan temin edilebilecek daha sıra dışı nitelikli ve kar marjı yüksek ürünleri dikkate alarak tüm operasyonların karlılığı için gerekli toplama ve dağıtımlı araç rotalama modeli ve bu modelin çözümünün geliştirilmiştir

Konu

Toplu taşıma sistemleri özel araçlarla rekabet avantajının artırılması için etkili ve etkin hale getirilmesi gereklidir Bu amaçla yolcuların talep davranış ve beklentilerinin anlaşılması buna bağlı olarak da toplu taşıma hizmetlerinin hatlar boyunca ulaşım talebine istenen hizmet seviyesine ve kalitesine göre tasarlanması ve planlanması önemlidir Bu çalışmada yolcu açısından yolculuk sürelerinin tutarlılığını incelemek için süreç yeterlilik analizi önerilmektedir Bu analiz sonucunda çeşitli hizmetler için karşılaştırılabilir birimsiz indeksler geliştirilmesi amaçlanmıştır Türler arası ulaşımda süre güvenilirliği indeksi ile birlikte erişim hizmetlerinin yolcu için faydası formüle edilmiştir Bu fayda formülasyonu ile erişim modeli geliştirilmiştir Bu model süre güvenilirliği öneminin belirlenmesi erişim seçeneklerinin seçim olasılıklarının hesaplanması ve türler arası erişilebilirlik değerlendirmesi için kullanılmıştır