PROJELER

Konu

Batı Antarktika (Türkiye) ve Doğu Antarktika (Belarus) bölgelerinden eş zamanlı gözlemler yaparak atmosfer değişimlerinin incelenmesi ile iklim değişikliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Konu

Danışmanlığını üstlendiğim Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Arkalı'nın Lisansüstü tez projesidir. Bu proje kapsamında, 121N033 No'lu Uluslararası ikili iş birliği projesinden elde edilen GPR verilerinin farklı enterpolasyon algoritmalarıyla buzul yatağı topoğrafyasının incelenmesi amaçlanmıştır.

Konu

Düşük Bütçeli GNSS alıcı ve antenlerinin deniz seviyesi belirleme doğruluklarının araştırılması konusunda bir proje amaçlanmıştır.

Konu

Uydu temelli istemler ile alansal sel baskın analizleri yapmak.

Konu

Ulusal Antarktika Bilim Kampımızın olduğu Horseshoe Adası'nın buzul alanlarının İHA Fotogrametrisi ile İHA GPR ile 3 boyutlu olarak izlenmesi amaçlanmıştır.

Konu

Atmosferin Antarktika Kıtası bölgesinde yüksek zamansal çözünürlüklü olarak izlenmesi için GNSS meteorolojisi ve Güneş fotometresi ile Uydu bazlı(MODIS: Aqua, Terra) tekniklerin birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Batı ve Doğu Antarktika'dan eş zamanlı gözlemlerle mekansal çözünürlüğe de katkı sunulması hedeflenmiştir.

Konu

İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesi ve su buharı değişimlerinin Antarktika Kıtası'nda uzun dönemli izlenmesi için GNSS Meteoroloji ve GNSS Reflektometrisi tekniklerinin kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Ülkemizin Antarktika Horseshoe Adası'na ilk GNSS istasyonları tesis edilmiştir.