PROJELER

Konu

Proje Adı: Human Centric Sustainable Retail Lighting Design Approach An Experimental Study İlgili proje kapsamında İnsan odaklı Sürdürülebilir Mağaza Aydınlatma Tasarım Yaklaşımı geliştirilerek hem simülasyon tabanlı hem de sübjektif değerlendirme destekli olarak mağaza mekanlarındaki aydınlatma stratejileri analiz edilmiş, ürün fiyat kalite beklentisi irdelenmiş ve aydınlatma sistemlerine yönelik kullanıcı memnuniyeti araştırılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Proje, CIBSE SLL tarafından Jean Heap Bursu ile desteklenmiştir.

Konu

Projenin amacı, bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’de binalarda enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmaktır.

Konu

Lighting can impact the health of people in buildings. This project examines current guidance and scientific research on ways in which lighting may affect health, making it accessible and relevant to building professionals and providing guidance on how current knowledge of the effect of lighting on health might be applied to building design and maintenance to improve the built environment. Project Coordinator: Dr Paul Littlefair Research Output: Ticleanu C., King S., Littlefair P.J., Howlett G., Yılmaz F. Ş., Aarts M. & van Duijnhoven J. (2015). Lighting and Health, IHS BRE Press, ISBN: 978-1-84806-420-1.

Konu

Lighting controls offer substantial energy savings, and new techniques, such as touchscreens, scene setting and colourchanging LEDs, allow uniquely flexible and sophisticated control. However, clear and accessible control systems interfaces are vital if users are to control the lighting properly. This research project explains how to design lighting control interfaces that are easy to use and understand and give appropriate feedback to users. It will be of interest to controls manufacturers, lighting designers, building services consultants, ergonomists, facilities managers and building owners.

Konu

İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi Proje Yürütücüsü Prof Dr Alpin KÖKNEL YENER

Konu

İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi

Konu

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Prof Dr Alpin Köknel Yener Araştırmacılar Ar Gör Feride Şener Dr Rana Güvenkaya