PROJELER

Konu

Rüzgar basıncı analizleri, projede yer alan eğrisel formlu üçlü bina grubunun cepheleri ve çatıları üzerinde belirlenen yönlerden etkiyen rüzgarların oluşturduğu yüklerin analizinden oluşmaktadır.

Konu

Tarihi Hekimbaşı Yalısı'nın 7 Nisan 2018 tarihinde bir geminin çarpması sonucunda ortaya çıkan hasarın ardından gerçekleştirilen restorasyon sürecinde binada yangın emniyeti bakımından mevcut durumun değerlendirilmesi ve alınabilecek yangın emniyet önlemlerinin incelenmesi.

Konu

Yüksek binalar rüzgarın türbülanslı ve düzensiz olduğu kotlardan daha yukarıda yer aldıklarından, büyük ölçüde rüzgar enerjisi üretme potansiyeli taşımaktadırlar. Rüzgar türbinleri sadece açık arazi koşullarında değil aynı zamanda bina ölçeğinde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde rüzgardan yararlanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olan rüzgardan binanın kendi enerjisinin belirli bir bölümünü üretmesinde yararlanılabilecektir. Yoğun kentsel alanlara rüzgar türbini entegrasyonu ile ilgili ülkemizde maalesef sınırlı sayıda çalışma üretilmiştir. Genel literatürde ise disiplinler arası çalışmalara rastlanamamaktadır. Bu kapsamda salt rüzgar enerjisi potansiyelini hesaplamaktan öte, hem çevresel gürültü analizlerinin yürütülmesi hem de görsel konfor durumunun irdelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, proje kapsamında yüksek binaların sıklıkla yer aldığı İstanbul 4. Levent bölgesinde yer alan yüksek bir binanın rüzgar potansiyeli disiplinler arası bir yaklaşımla incelenecek ve rüzgar türbini-bina entegrasyonu ile ilgili tasarım önerileri geliştirilecektir. Çalışmalar sırasında deneysel analizlerin yanısıra hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımları da kullanılacak ve gerekli görüldüğü takdirde yerinde ölçüm çalışmaları da yürütülecektir. Çalışma sonucunda binaların kendi enerjilerini üretmesini sağlamaya ve enerji bağımlılıklarını azaltmaya yönelik bir tasarım rehberi oluşturulacaktır.

Konu

In this project, development of a mobile software based on Position Based Fluids (PBF) is aimed to provide a unique tool to architects and engineers for wind analyses in early design stage. Since, existing conventional methods are very time consuming and not efficient for dynamic form generations.

Konu

TBMM bünyesinde kurulan ve çalışmalarına 09.02.2017 tarihinde başlayan Meclis Araştırma Komisyonu için hazırlanan raporda “Binaların Yangından Korunması Hakkında Alınabilecek Önlemler” konulu proje.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ GV Özel Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu projesinin yangın emniyet önlemleri açısından değerlendirilmesi ve bunların mimari tasarım projeleri ile entegrasyonu

Konu

T C Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü nde yer alan A ve B blokların yangın emniyet önlemlerinin incelenmesi alınacak önlemlerin mimari projeye yansıtılması

Konu

Yeşil bina ve yeşil yerleşkelerde data yönetimi amacıyla yapılan çalışma, enerji verimliliği kapsamında yenilenebilir enerjinin kredilendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Konu

Ordu da yapılacak bir yüksek bina projesinin yangın emniyeti bakımından uygunluğunun değerlendirilmesi

Konu

Kale Sinterflex cephe kaplama malzemesinin ürün ve sistem olarak etkinliğinin artırılması ile ilgili olarak ürünün yangın açısından performasının değerlendirilmesi ve artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

Konu

Varyap Metropol bina projesi C2 blokta yer alan giydirme cephe sisteminin yangın ve rüzgara dayanım koşullarının incelenmesi

Konu

Rüzgar etüdü

Konu

T Garanti Bankası na ait Pendik Teknoloji Kampüsü bina projesinde rüzgar ve diğer iklim elemanlarının oluşturacağı etkilerin incelenmesi cephe performansının ölçülmesi

Konu

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ulusal ölçekli yarışmayla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meydanı ve çevresine ait ön kentsel tasarım projelerinin oluşturulması çalışmaları

Konu

Kuzey Irak Dohuk da yer alan Dohuk AVM projesinin yangın güvenlik önlemleri bakımından incelenmesi ve alınacak önlemlerin mimari projeye aktarılması

Konu

Haydarpaşa Gar binasının geçirmiş olduğu yangın sonrasında binanın restorasyonu sürecinde yangın güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi bunların mimari projelere entegre edilmesi

Konu

Yangın risk analizi

Konu

İzmir Çiğli de yer alan KİPA Alışveriş Merkezi nin tadilat projesi üzerinde binada alınabilecek yangın güvenlik önlemlerinin belirlenerek mimari tasarım projelerine aktarılması

Konu

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı nda yer alan MRO MyTechnic hangar binasında yangın güvenliği bakımından alınması gereken önlemlerin belirlenip mimari tasarım projesine aktarılması

Konu

Rüzgar etkilerinin incelenmesi

Konu

Rüzgar etkilerinin incelenmesi