PROJELER

Konu

Polimerleşebilen uç gruplar içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Konu

Bu projede katı hal boyarmadde uyarımlı güneş pillerinin BUGP solid state dye sensitized solar cells üretimi için bileşenlerin moleküler seviyeden makro ölçeğe tasarım ve optimizasyonları yapılıp endüstriyel üretime uygun geniş ölçekli bir hattın tasarım ve imalatı yapılacaktır Birinci aşamada katı hal güneş pili bileşenleri metal oksit perovskit elektrotların üretiminin yapılması ve optimizasyonu ikinci aşamada ise performans ekonomi parametresi ışığında en iyi ürün için seri üretim hattının imalat ve tasarımı hedeflenmektedir Bu sayede hedeflenen 7 verimlilikte 0 6 kWh maliyetin altında elektrik üretimine uygun katı hal BUGP modüllerinin üretilmesi ve endüstriyelleşmesi için yol haritası çıkarılmış olacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sol gel ve fiziksel kimyasal adsorpsiyon yöntemleri ile boyada kullanılabilecek alternatif yeni bir malzeme geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

DPT Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.