PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sıvı Kristal kompozit malzemelerin optiksel elektrooptiksel parametrelerinin iyileştirilmesi

Konu

Sıvı Kristal Nano Parçacık Karışımların Dielektrik ve Elektrooptik Özelliklerinin İncelenmesi

Konu

faz geçişlerinin UV Vis spektrofotometre ile incelenmesi

Konu

sıvı kristallerde faz geçişlerinin incelenmesi

Konu

faz geçişlerinin UV Vis spektroskopisi ile incelenmesi

Konu

ısıl histeresis davranışının incelenmesi

Konu

fotopyrokalorimetrik sisteminin kurulması

Konu

termal özellikler

Konu

sentez ve dielektrik spektroskopisi

Konu

sıvı kristal ve nanokompozit karışımlar