PROJELER

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda etkin, entegre ve güncel teknolojiye uygun “Sürekli İzleme Sistemi Yazılımı (SİSY)”nin geliştirilerek, Bakanlık dahilinde “Sürekli İzleme Merkezi (SİM)”ne entegre yapıda kurulması ve ihtiyaca yönelik olarak TARBİL ile karşılıklı veri paylaşımı sağlanan “Sürekli İzleme Sistemi (SİS)”nin oluşturulmasıdır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sosyal ağlar bireyler veya bireylerin oluşturduğu organizasyonlar arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılan bir yapıdır Bu nedenle genellikle düğümlerin bireyleri veya organizasyonları ayrıtların ilişkileri ve etkileşimleri temsil ettiği çizgeler ile temsil edilmektedir Dolayısıyla çizge gösterimi bu yapıyı anlatma kolaylığı ve basitliği nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır Sosyal Ağların dinamik yapısı nedeniyle sosyal çizgeler ile geleneksel çizgeler arasında farklılıklar bulunmaktadır Zaman içinde sosyal ağlara yeni düğümler eklenmekte silinmekte yeni ilişkiler kurulmakta bozulmaktadır Bunun sonucunda ise yoğun bir dinamiklik meydana gelmektedir Projede topluluk belirleme yöntemi olarak en iyi bilinen örtüşen topluluk belirleme yöntemlerinden biri olan Çizge Süzme Yöntemi Clique Percolation Method kullanılacaktır Bu yöntem toplulukların birbiriyle örtüşen tam bağlı alt çizgelerden oluştuğu varsayımına dayanmakta ve toplulukları birbirine komşu çizgeleri arayarak tespit etmektedir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yapay öğrenme öneri sistemleri