PROJELER

Konu

Projede evrimsel tasarım asistanlarına dönük temsil ve değerlendirme yaklaşımlarının kavramsal düzeyde geliştirilmesi hedeflenmiştir Projede hedeflenen ilk uygulama çerçevesi oluşturulan özgün bir kuramsal yaklaşım üzerinden tariflenmiş ayrıca bir yazılım Design Games geliştirilerek projede öngörülmüş bulunmayan uygulama aşaması da evrimsel algoritmalar üzerinden gerçekleştirilmiştir İlk kavramsal çerçeve uluslararası ECAADE 2009 konferansına bir bildiri ile sunulmuştur Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kuramsal değerlendirmelerle birleştirilerek uluslararası İTÜ A Z dergisinde bir makale olarak yayınlanmıştır 2014