PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje kapsamında bir adet raylı sistem simülasyon sunucu yazılımı ve bir adet raylı sistem simülasyon istemci yazılımı geliştirilecektir. Bu yazılımların geliştirilmesi sırasında şelale iş akış yöntemi kullanılarak bu tür yazılımların geliştirilmesinde standart olan V&V modeli takip edilecektir. Bu bağlamda öncelikle yazılım gereksinimleri ortaya çıkarılacak, bu gereksinimlerle uyumlu üst düzey tasarımlar yapılacak, gerekli olan program modülleri belirlenerek her bir modüle ilişkin ayrıntılı tasarımarın yapılmasından sonra kodlama aşamasına geçilecektir. Her bir modüle ilişkin birim testlerinin yapılmasından sonra, programın entegrasyonu sağlanarak sistem seviyesi test ve validasyon süreçleri ile program geliştirilmesi sonlandırılacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Demiryolu taşımacılığı, kitlesel ulaşım ihtiyacını, güvenli, hızlı ve ucuz olarak sağlayan, modern karasal ulaşım çözümüdür. Avrupa’xxda demiryolu sistemleri son yıllarda ortak standart teknoloji olan ERTMS Seviye 1-2-3 olarak tanımlanmıştır. Avrupa’xxda ve Türkiye’xxde bu standartların yaygınlaşması ile hatların ERTMS seviye 2 ve üstü olacak şekilde yüksek teknoloji ile donatılması planlanmıştır. Proje kapsamında ERTMS Seviye1-2-3 için araç-araç, araç-altyapı haberleşme donanım ve yazılım tasarımları yapılacaktır. Seviye 2-3’xxte sinyalizasyon sistemi ile trenlerin haberleşmesini sağlayan RBM (Radyo Blok Merkezi) tasarımı yapılacaktır.Türkiye’xxde demiryolu hatlarının büyük çoğunluğunda sinyalizasyon bulunmamaktadır. Bu proje ile kısa zamanda düşük maliyet ve yüksek güvenlikli yeni nesil haberleşme sistemleri ile donatılmış demiryolu hatlarının yerli kaynaklarla, yeni teknolojiye sahip hale getirilmesi hedeflenmiştir. Yakınalan kablosuz kapsama için IEEE 802.11p protokolü haberleşme ağı ve uzak alan kapsama için VHF dijital radyo haberleşme sistemi geliştirilecektir. Bu sistem özellikle sinyalizasyonsuz hatlarda araç-araç ve araç-altyapı (saha elemanları) haberleşmesini sağlayacak ve demiryolu ulaşım güvenliğini arttıracaktır. Projenin önemli bir yenilikçi tarafı da Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyir güvenliğini sağlamak için sinyalizasyonlatümleşik, Deprem Erken Uyarı Sistemi tasarımı olacaktır.

Konu

Marmaray Hat Kesimi için aşağıda belirtilen sistemlerin incelenmesi ve değerlendirilmesia CBTSb ERTMSc Haberleşme Sistemlerid Fiberoptik Alt Sistemie Telefon Alt Sistemif DUTS Alt Sistemig TETRA Alt Sistemih GSM R Alt Sistemii Tünel Telsiz Alt Sistemij Anons Alt Sistemik Yolcu Bilgilendirme Alt Sistemil CCTV Alt Sistemim Saat Alt Sistemin Tünel Acil Durum Telefon Sistemio Otomatik Ücret Toplama Sistremi AFC p SIMS SCADA Elektromekanik Sistemler CER Gücü Katener Hattı İzleme Kontrolq ATS Otomatik Tren Denetimi İzleme Kontrol r SİSMİK Deprem Algılama Sistemi İzleme

Konu

Demiryolu Sinyalizasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Afet Yönetimi Eğitmen Eğitimi Programı

Konu

Afet Yönetimi

Konu

Ders Otomasyonu