PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Diğer, Çözelti yanma sentezi, Nikel manganez ferrit, Mıknatıslanma doygunluğu,

Konu

Bu projede yüksek mıknatıslanma doygunluğuna sahip nikel manganez ferrit tozlarının çözelti yanma sentezi ile üretimi ve karakterizasyonu amaçlanmaktadır. Nikel manganez ferrit tozlarının geleneksel yöntemlerden farklı olarak çözelti yanma sentezi yöntemiyle daha kolay, daha saf ve daha ince taneli olarak üretilecektir. Bu tozların farklı yakıtlar kullanılarak sentezlenmesi şartlarının termokimyasal olarak incelenmesiyle literatürde yer almayan (reaksiyon entalpisi, alev sıcaklığı ve ortaya çıkan enerji gibi) verilerin oluşturulması planlanmaktadır. Yüksek mıknatıslanma doygunluğu için minimum 40 emu/g değeri hedeflenecektir. Önerilen projenin ilk adımında, çözelti yanma sentezi yöntemiyle manganez ferrit üretimi için hammadde seçimi yapılacaktır. Bu aşamada, oksitleyici olarak mangan nitrat kullanılacaktır. Yakıt olarak ise farklı türde malzemeler kullanılarak deneysel çalışmalar gerçekleştirilecektir. Seçilen yakıt/yakıt karışımı türüne bağlı olarak termodinamik hesaplamalar yapılarak çözelti yanma sentezi reaksiyonunun gerçekleşeceği yanma sıcaklığı tespit edilecektir. Ayrıca çözelti yanma sentezi ile manganez ferrit üretiminde yakıt ve oksitleyici oranlarının ürün özelliklerine etkisi de incelenecektir. Bunların yanında, nikel dopant etkisinin malzemenin manyetik özelliklerine olan etkisi incelenecektir.

Konu

Metal, çelik ve döküm üretimi ve işlemesi yapan tüm işletmeler için kritik önem taşıyan, sistematik bir model içinde kurgulanan, çalışanların kazalardan ve hastalıklardan korunmasını hedefleyen eğitimlere odaklı bir projedir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanındaki eğitimleri “Birlikte Sağ Salim Hareketi” adını verdiğimiz bir model içinde yapılandırıyoruz.Proje hedefleri şunlardır:• Sektörel iş yapış biçimlerinde «modern yönetim ve liderlik» ilkelerini yerleştirmek, • Yöneticilere «insana yaraşır iş ve çalışma ortamı» yapılandırmalarını sağlayacak araçlar sunmak, • Kurumsal yapı içinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan profesyoneller ve uzmanların «güçlendirilmesini» sağlayacak eğitim programları ve araçlar geliştirmek,• Yani uzun soluklu sektörel ÇSG seferberliği, bir hareket başlatmak.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mikroorganizma -mineral ilişkisinin araştırılması

Konu

1001 - Araştırma

Konu

TÜBİTAK RUSYA İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biyohidrometalurji Yöntemiyle Atık Baskılı Devre Kartlarından Metallerin Kazanımı

Konu

SHS Yöntemiyle Yeni Alaşımların Sentezi ve Çekim Kuvvetinin SHS Ürünleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Titanyum Oksit Sentezinde Nano hidrometalurji Uygulamaları