PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

suda çözünür ftalosiyaninlerin biyolojik özelliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni suda çözünür silisyum ftalosiyaninlerin sentezi ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni suda çözünür ftalosiyaninlerin sentezi fotokimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni porfirazin ve ftalosiyaninlerin sentezi

Konu

Yeni suda çözünür ftalosiyaninlerin sentezi ile singlet oksijen kapasitelerinin ölçülmesi

Konu

Yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Konu

Yeni porfirazinlerin sentezi