PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Termokimyasal niceliklerin yüksek doğrulukla hesaplanması kuantum kimyasında gerçekleştirilmesi güç bir işlemdir. Saf bir ab initio (ampirik olmayan) hesabında sıklıkla kullanılan elektron korelasyonu yöntemleri moleküllerin çok referanslı karakterlerine uygun olmadığından ve dinamik olmayan korelasyon terimlerini açık bir tarzda türetmediğinden tek referanslı (ing. single reference, SR) olarak adlandırılan bu yöntemler tüm moleküllere uygulanabilecek genel bir formalizme sahip değildir. Bu çalışmada birinci sıra atomların eş çekirdekli iki atomlu moleküllerinin (Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2) manuel olarak belirlenmiş 32 orbitalli bir aktif uzaydan başlayarak dinamik olmayan korelasyon terimleri manuel olarak hesaba katılacak ve rölativistik olmayan dalga denklemi hiçbir ampirik yaklaşım yapılmadan bilgisayar ortamında çözülecektir. Bu strateji içinde kullanılacak aktif uzay 32 orbital gibi oldukça yüksek seviye bir fonsiyon uzayı olarak belirleneceği için olası tüm korelasyon terimleri hesaba dahil edilmiş olacaktır. Baz seti olarak aug-cc-PVnZ setlerinin en yüksek seviye n=6 ve 7 versiyonları kullanılacağı için elde edilen sonuçlar “referans değer” niteliği taşıması bakımından literatür için önem arz edecektir. Ayrıca birinci sıra atomlar ve bunların iki atomlu molekülleri için iç ve yarı iç karakterindeki 3, 4, 5 ve 6 elektron korelasyonları da belirlenecektir. Rölativistik dalga denklemi haricen çözülerek toplam enerjiye rölativiteden ileri gelen katkılar hesaba katılacaktır. Elde edilecek sonuçlarla kıyaslamak üzere CASSCF, RASSCF, i-MRCI ve SOCI hesaplamaları da gerçekleştirilecektir. Projenin çıktıları yeni çok referanslı bazı yöntemlerin (MR-DFT, MRCC, vb) geliştirilmesi için fayda sağlayacak ve söz konusu yöntemlerin elektron korelasyonunun hesabında yarattığı alt ve üst kestirim sorunlarının çözümü için de gerekli verileri sunmuş olacaktır. Projede uygulanan yöntem seçilmiş konfigürasyonların etkileşmesi (SCI) yöntemi için de ihtiyaç duyulan bir sistematiğin testini sağlayacaktır. Elde edilecek sonuçların referans veri olma niteliği ve mevcut probleme ilk tam çözüm olması bakımından çalışmanın yayın ve yaygın değerini arttırmaktadır. Ayrıca üretilecek sonuçlar etkin kor potansiyeli kullanan yarı ampirik baz setlerinin geliştirilmesi için de faydalı olacaktır. Bu projenin çıktılarının mevcut konuda literatürde ilk toplu ve kapsamlı çalışma olarak yerini bulması amaçlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.