DUYURULAR

 • PROJE BURSIYER DUYURUSU

  Suha Yazıcı
  syazici@itu.edu.tr
  +90-555-846-4575

   

  PEC2HY: Karbon Textil Kompozit Fotoelektrotlar ile Çevre Dostu Fotoelektrokimyasal Hidrojen Üretim Sistemi

  TUBITAK-NRF destekli PEC2HY Projesinde fotoanot, fotokatot ve tandem hücre geliştirilerek fotoelektrokimyasal hidrojen üretimi araştırılacaktır.  Projede farklı metal yapılardan ince-film oluşturulması, hücre tasarımı ve elektrokimyasal testler yapılacaktır.

  • 1 Doktora Sonrası Araştırmacı (Fotoelektrokimya tecrübesi)

  H2SEA: Alkali ve AEM’li Akış Hücrelerinde H2S Elektrolizi ile Hidrojen Üretimi

  TUBITAK Ikili İşbirlikleri kapsamında desteklenen H2SEA Projesi ile, karadenizin derinliklerinde bulunan hidrojen sülfürün (H2S) elektrokimyasal olarak hidrojene dönüştürülmesi yanında, teknoekonomik analizler ile farklı hidrojen üretim yaklaşımlarının ekonomik ve çevresel etkileri birlikte değerlendirilmektedir. araştırılacak, malzeme ve sürekli-akış elektrolizör sistemi geliştirilecektir.  Projede , kimyasal malzeme sentezleri, kimyasal karakterizasyonlar, akış elektrolizör sistemi geliştirme ve elektrokimyasal test aşamaları mevcuttur.

  • 2 Yüksek Lisans veya Doktora ögrencisi (Kimya, Malzeme, Makina vb alanlar)

  123M380: Elektrokimyasal olarak CO2’nin kimyasal ve yakıtlara dönüştürülmesi

  TUBITAK 1001 projesi kapsamında CO2 nun elektroliz sisteminde yüksek değerlikli yakıtlara dönüştürülmesi araştırılacaktır.  Kimyasal sentezler, katalizör oluşturma, CO2 dönüşüm karakterizasyonları ve elektrokimyasal testler gerçekleştirilecektir.

  • 2 Yüksek Lisans veya Doktora ögrencisi (Kimya, Malzeme, Makina vb alanlar)

  13.11.2023 15:17:54
1