PROJELER

Konu

Türkiyenin CO2 yol haritasının oluşturulması

Konu

Hidrojen yol hariitası ve uygulama planının sunulması

Konu

Sodyum Borhidrürden üretilecek hidrojenin elektrikli araç içerisinde yüksek basınçlı tank ve yakıt pili ile birlikte kullanımı

Konu

Düşük Pt içeren Ti/Mo destek katalizörlerinin geliştirilmesi

Konu

PEM yakıt pilleri katalizör ve grafen destek malzemeleri geliştirilmesi

Konu

Anotta GOx enzimlerini kullanan PEM yakıt pilleri geliştirilmesi

Konu

Elektrikli araçlarda menzil artırmak için Sodyum Borhidrürden hidrojen üretim sistemi ve yakıt pilinin entegrasyonu

Konu

Yakıt pili entegre edilmiş Insansız Hava Aracı (IHA) geliştirilmesi

Konu

Hidrojen ve yakıt pili eğitim programları geliştirilmesi (FP7 Project)

Konu

Yakıt pillerinin taşınabilir jeneratör, kesintisiz güç kaynağı olarak kullanımı

Konu

Yakıt pilli forklift uygulamaları

Konu

Nano yakıt pili teknolojileri alanında Avrupa ile Çinin etkileşiminin artırılması