PROJELER

Konu

Sıcak Hava Dalgası aşırı sıcakların uzun süreler yüksek nem değerleri eşliğinde devam ederek insanların yaşama konforunu ve canlı yaşamı olumsuz yönde etkileyen ekstrem hava olayıdır Sıcak hava dalgası meydana gelmeden önce önlem alınmadığı ya da bu olaylara savunmasız yakalandığı durumlarda olayın şiddetine bağlı olarak can kaybı da meydana gelmektedir IPCC nin 5 Değerlendirme raporunda da belirtildiği üzere iklim değişimi ile Sıcak Hava Dalgalarının bölgeye bağlı olarak şiddetlerinin etki sürelerinin ve meydana gelme sıklıklarının artması söz konusu olabilir Türkiye de meydana gelmiş sıcak hava dalgalarının araştırılması gelecekte meydana gelebilecek bu ekstrem hava olayına karşı hazırlıklı olunması ve gerekli önemlerin alınması açısından önemlidir

Konu

Hidrometeorolojik Modelleme Raporu tamamlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu proje kapsamında Tu¨rkiye’nin do¨rt noktası ic¸in (C¸anakkale, I·stanbul, Balıkesir ve Manisa) 4 modu¨lden olus¸an kısa vadeli (0-72 saat) ru¨zgar enerjisi tahmin sistemi (SWEPS) gelis¸tirilmis¸tir. Modu¨ller sırasıyla, ku¨resel atmosferik tahminlerin c¸o¨zu¨nu¨rlu¨gˆu¨nu¨ yu¨kseltmek ic¸in kullanılan WRF modeli ile orta o¨lc¸ek sayısal hava tahmini, mikro o¨lc¸ek (diyagnostik) ru¨zgar enerjisi tahmini (WASP, WindPRO, WindSIM ve AES RuzgarSIM), hataların en aza indirilmesi ic¸in kullanılan istatistiksel yaklas¸ımlar (Yapay Sinir Agˆları) ve enerji tahminlerinin dogˆrulugˆunun aras¸tırılmasından olus¸maktadır. C¸es¸itli yo¨ntemler denenerek WRF modeli ile sec¸ilen her ru¨zgar c¸iftligˆi ic¸in bir yıl boyunca 1km’lik c¸o¨zu¨nu¨rlu¨kte ru¨zgar s¸iddeti verisi u¨retilmis¸tir. 3 diyagnostik model her bo¨lge ic¸in test edilmis¸ ve bo¨lgenin topogˆrafik yapısıyla en c¸ok uyum sagˆlayan model o bo¨lgenin SWEPS’i ic¸ine dahil edilmis¸tir. Simu¨le edilen ru¨zgar alanı ve enerji u¨retimindeki mevcut hataları azaltmak ic¸in yapay sinir agˆları gibi istatistiksel modelleme teknikleri kullanılmıs¸ ve en son as¸amada model tahminlerinin genel performansını belirlemek u¨zere tahmin degˆerlendirme o¨lc¸u¨tleri kullanılarak, her bir ru¨zgar c¸itligˆine o¨zgu¨ SWEPS konfigu¨rasyonu belirlenmis¸ ve sistem operasyonel hale getirilmis¸tir. C¸iftlik bazındaki normalize edilmis¸ RMSE hataları 20’lerin altına du¨s¸u¨ru¨lmu¨s¸tu¨r.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.