PROJELER

Konu

Uzaktan Algılama, UZAKTAN ALGILAMA, Yapay Açıklıklı Radar, Zaman Serisi, Konya Kapalı Havzası, Havza, Sulak Alan,