PROJELER

Konu

Türk İnşaat Sektöründe Malzeme İsraf Yönetimi İçin İsraf İndeksinin Hesaplanması Prefabrike Yapılar Örneklemi

Konu

Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dökümanlarının Yeniden Yaplandırılması

Konu

Yapı Malzemesi Enformasyon Sunma Sağlama Konusundaki Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi ve Süreç Analizi

Konu

İstanbul Metropoliten Alanının Kentsel Dönüşümünün Karşılaştırmalı Maliyet Analizi

Konu

İTÜ İnşaatları Projeleri İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi İTÜ İnşaat Projelendirme İhale ve Yapım El Kitabı B 300 Tasarım Koordinasyonu Hizmetleri Şartnamesi

Konu

İTÜ İnşaatları Projeleri İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi İTÜ İnşaat Projelendirme İhale ve Yapım El Kitabı B700 Yaklaşık Maliyet Hesaplaması Şartnamesi

Konu

İTÜ İnşaat Projelendirme İhale ve Yapım El Kitabı B 600 Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi Destekleyen kuruluş İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Konu

Türkiye Ölçeğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı

Konu

Türk İnşaat Sektöründe Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi