PROJELER

Konu

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi

Konu

Çalışmanın en son geliştirilen bölümünde yatırımcı duyarlılığının ekonomik genişleme ve daralma zamanlarındaki etkilerini araştırmak üzere model de S P 500 ve NIKKEI verilerine de uygulandı tezdeki model önceki eleştirilere uygun şekilde basitleşti sonuç olarak hipotezler sektörler hisse bazlı ve endeks bazında doğrulandı Gerekli düzeltmeler sonrası tezin bir sonraki dönemde sunulmasının uygun olacağı değelerlendirildi Çalışmada kullanılan yatırımcı duyarlılığı göstergesinin literatürdeki diğer göstergelerle karşılaştırılması modelin basitliği ve uygulanabilirliği ile mümkün olabilmiş ve herhangi bir aksaklık görülmemiştir Çalışmada aynı zamanda ekonomik genişleme ve daralma zamanlarındaki yatırımcı duyarlılığının etkileri araştırılmış ve bu dönemlerdeki yapısal dönüşümler ve yatırımcı duyarlılığı ilişkileri ortaya çıkarılmıştır Ekonomik genişleme ve daralma zamanlarını göstermek içinse çeşitli makroekonomik değişkenlerden faydalanarak faktör analizi yardımıyla bir kukla değişken yaratılmış ve değişkenler ile çalışma test edilmiştir Aynı zamanda kullanılan veri seti çeşitli dönemlere bölünerek kriz zamanlarında da yatırımcı duyarlılığının etkisi gösterilmiştir Sonuç olarak çalışmanın özgünlüğü finansa literatürüne katkıları ve yatırımcı duyarlılığının ölçülmesi ile ilgili ortaya çıkardığı yenilikler nedeniyle proje başarılı olmuştur