PROJELER

Konu

Deprem sonrası enkaz altında kalan insanların hızlı şekilde kurtarılması amacıyla kazazedelerin akustik ve sismik dizinler yardımıyla konum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. Proje ile; canlılık ve otomatik konum tespiti yapabilen ucuz ve pratik bir sistem hedeflemektedir. Hem sismik hem akustik sinyaller mikroişlemciler yardımıyla toplanıp lokal bilgisayara aktarılacak, akıllı ara yüz ve özgün dizin sinyal işleme ile konum tespiti sonuçları hızla yerelde ve verinin aktarımının mümkün olduğu durumlarda da aynı anda Merkez'deki sunucuda gerçekleştirilecektir. Yıkıcı bir deprem gerçekleştiği durumda hem ekibimiz hem de o an arazide bulunan (uzman olması gerekmeyen) arama-kurtarma ekiplerinin hizmetine sunulacak, belki de bir tek bile olsa bir canın kurtarılması sağlanılacaktır.

Konu

Projenin amacı optik ve termal kameraların beraber (hibrit) kullanımıyla güvenlik amacıyla için (belirli bir yazılıma, özelliğe veya işletim sistemine bağlı kalmaksızın) hibrit çalıştırılma platformu olup aşağıdaki özellikleri sağlar: 1. Farklı özelliklerdeki optik ve termal kameraların adaptasyonu; 2. Bir referans sıcaklık sağlayıcı (black body) donanımının entegrasyonu; 3. Objelerin (şeçilen cisim veya canlıların) gerek optik gerekse de termal görüntülerinin tanınması (recognition), yakalanması (capture) ve izlenmesini (tracking) sağlayıp 4. Objelerin sıcaklık değerlerine göre güvenlik amacıyla anomali tespiti yapar. (Örneğin yangın, sigara kullanımı gibi tehlikeli durumları algılar; yüz tanıma, canlılık testi gibi özelliklerle de "akıllı" kararlar alır. 5. Sistem tek uçlu birim, çok uçlu lokal ağ veya genişletilebilir ağ niteliğine haiz olacak şekilde tasarlanmıştır. 6. Gelecekte bir mobil cihazın USB girişine takılabilecek bir termal kamera ile mobil denetim sağlayabilen ürün.

Konu

algın hastalıklar ve savaşlar gibi kitleleri sağlık anlamında etkileyen durumlarda sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk, kapasitenin çok üzerine rahatlıkla çıkabilmektedir. Bu yüzden sağlık kuruluşları yeterli test, tanı koyma gibi işlemleri uygun hızda gerçekleştiremeyecek hale gelebilir. Örneğin ülkemiz, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmak için sağlık planlamasında basamaklı sisteme başvurmaktadır. Bu sayede tüm hastaların hastanelere yığılması engellenir. Ancak tüm toplumu etkiyen ve kitlelerin taranmasının gerektirdiği durumlarda bu sistem de yetersiz kalmaktadır. Hastalık teşhisinin, testlerinin zamansal ve ekonomik maliyeti ise ülkelerin ekonomisi üzerine baskı uygulayabilmektedir. Bu proje önerisiyle hastalık teşhisini hızlandırmak amacıyla uçeşitli ön tanı yöntemlerin geliştirilmeye çalışılmaktadır. Standart kamera, termal kamera (vücut sıcaklığı ölçümü için), cep ve web kameraların kullanımıyla imgesel tanı yapılabilinir. Proje ile, özellikle salgın hastalıkların hızla yayılma sürecinde herhangi bir kamera (IP kamera, tablet-cep telefonu kamerası ve/veya web kamera) ile hibrit çalıştırılacak termal kamera imgelerinden uzaktan ve temassız ön-algılama, ön-ölçüm ve merkezi sisteme güvenli iletim sağlayan bir destek platformu önerilmektedir. Önerilen sistem modüler bir yapıda tasarlanmış olup her ünite bir birimden bağımsız ve/veya entegre çalıştırılabilir düzeyde gerçekleştirilecektir. Ar-Ge Niteliği Proje önerimiz "Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları" kapsamında "yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili bir başvuru niteliğindendir. Salgın hastalıklar ve savaşlar gibi kitleleri sağlık anlamında etkileyen durumlarda sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk kapasitenin çok üzerine rahatlıkla çıkabilmektedir. Bu yüzden sağlık kuruluşları yeterli test, tanı koyma gibi işlemleri yeterli hızda gerçekleştiremeyecek hale gelebilir. Örneğin ülkemiz, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmak için sağlık planlamasında basamaklı sisteme başvurmaktadır. Bu sayede tüm hastaların hastanelere yığılması engellenir, ancak tüm toplumu etkiyen ve kitlelerin taranmasının gerektirdiği durumlarda bu sistem de yetersiz kalmaktadır. Hastalık teşhisinin, testlerinin zamansal ve ekonomik maliyeti ise ülkelerin ekonomisi üzerine baskı uygulayabilmektedir. Bu proje önerisinde hastalık teşhisini hızlandırmak amacıyla çeşitli ön tanı yöntemleri geliştirilmesi önerilmektedir. Bu proje ile, halihazırda kullanılan veya kolay-hızlı erişimli, ucuz malzeme ve donanımlardan yararlanarak bir platform (kendine has kapalı çevrimli bir bulut sistemi) önerilmektedir.

Konu

Türk Boğazlar Sistemi’nde Sualtı Gürültüsünün Ölçümü, Analizi ve Modellenmesi

Konu

Mobil cihazlarda ve internet uygulamalarında güvenlikli erişim ve doğrulama amacıyla biyometrik veri olarak yüz tanıma modülünün geliştirilmesi

Konu

Yüksek Hızlı Kamera Görüntülerinin Elde Edilmesi ve Analizi

Konu

Düşük hızla (30km/s) seyreden elektrikli araçların çevreye uyarı ses sinyali yayımlamalarına ilişkin ön araştırma.

Konu

İnternet ve mobil cihaz kullanımı baş döndürücü hızla artmaktadır. Kullanıcılar hemen hemen her uygulama başlangıcında şifreleri vasıtasıyla yetkilendirilmekte ve/veya işlem yapabilmektedirler. Şifreli işlemlerin sürekli artması da ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Kullanıcılar artık şifrelerini yönetmez, hatırlayamaz veya karıştırır hale gelmektedirler. Bu ve benzeri sorunlar hem kullanıcı hem de hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşlara yük getirmekte, zaman ve işgücü kaybı yaratmaktadır. Kolay şifrelerin kolay kırılabilmesi, zor şifrelerin ise hatırlamasının güçleşmesi gibi sorunların üstesinden gelmek amacıyla gerek kullanıcılar gerekse de hizmet sağlayıcı kurum ve/veya kuruluşlar bunların yerine, daha güvenli olan biyometrik verilerin (yüz, iris, parmak izi vb) kullanılabileceği uygulamalara yönelmektedirler. Halihazırda biyometrik veri (iris, göz, yüz, parmak izi vb) kullanarak giriş yapılan uygulamalar mevcuttur ve bu tür uygulamalara yönelik talepler artmaktadır. Projemizde, uç noktalardan (Mobil için: cep telefonu, tablet İnternet için: webcam, bilgisayar kamerası vb) toplanan yüz imgelerinin biyometrik şifre gibi kullanılması yoluyla herhangi bir kurum veya kuruluşun merkezi sistemine giriş yapılmasına yönelik sistem tasarımı ve prototipin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma sırasında kullanıcı kişilerin canlı olup olmadığına (fotoğraf veya video ile sistemi kandırmaya) yönelik yapılacak ek ar-ge çalışması da önem taşımaktadır.

Konu

This action proposes to carry out research in open ended contact probe (OECP) technique to lay out foundation work for development of two new applications: an automated surgical margin detection device for breast cancer treatment and an automated microwave biopsy probe for breast cancer diagnosis. While the envisioned applications require a single and highly accurate measurement, OECP technique suffers from high error and low repeatability dielectric property measurements. The error mostly stems from the current mathematical approach utilized for the dielectric property retrieval which may converge to local minimum and can magnify the measurement set-up based errors. This research will first target the existing error by proposing robust mathematical retrieval approaches. Next, application based modifications will be investigated with new probe structures. Finally, further error minimization will be achieved by introducing classification algorithms. Developed techniques will be validated with animal experiments. The outcomes of this research will greatly contribute to the innovation of new medical devices that can be utilized for breast cancer, representing one of the most commonly diagnosed cancer type among women. The researcher is well-equipped and has the required capabilities to execute the objectives of this research. The host organization and supervisors have an extensive track record in medical device development, necessary infrastructure, network, and expertise. This research will allow the researcher to become independent by extending her network, publication/grant track record, skill sets, and more importantly, through joining an innovation oriented host organization, the researcher will gain expertise in phases that enables the research to be transformed into innovation. Finally, the goal of the proposed research, building the foundation for innovation, is also in line with ‘Future and Emerging Technologies’ call of the H2020 work program.

Konu

Sualtı verileri kullanılarak izgesel ortamda sıkıştırmalı algoritma geliştirme, uygulama.

Konu

”Ölçeklenebilir, Her (Yüksek/Düşük) Çözünürlükte Yüz Yakalama, Tanıma/Çakıştırma Ve Akıllı Arşivleme Sistemi” başlıklı projemiz ile özellikle yüz görüntülerinin ölçeklenebilir yapıda, kontrollü ve kontrolsüz ortamlarda konuşlu her türlü (yüksek/düşük) çözünürlükteki CCTV/video/kamera, fotoğraf veya sosyal medya görüntülerinden yüz imgelerini yakalayabilen, tanıma/çakıştırma yapabilen ve akıllı arşivlemeyi tek platformda toplayan dinamik bir sistemin tasarımı ve üretimi hedeflenmiş, proje sonucunda arzulanan hedef gerçekleştirilmiştir. Bu sistem ile stadyumlar, okullar, karakollar, havaalanları, garlar, limanlar, istasyonlar, gümrükler, AVM’xxler, toplu taşıma araçları, konut giriş-çıkışları gibi farklı ortamların (her birinin veya gerekirse tümünün aynı andaki) güvenliği düşük maliyetli, tümüyle yerli bir yazılım olan ”FaceCapt Yüz Tanıma Sistemi” ile sağlanabilecek konuma gelmiştir. Geliştirilen ürün ile farklı donanımlara ve değişken koşullara (ışık, açı, uzaklık vb) uyumlu olan, yakalanan yüz imgelerinin doğrulukla tanınması amacıyla özgün yöntemler kullanılmıştır. Proje başlangıcında hedefimiz üzerinde çalıştığımız Yüz Tanıma Sistemi ”FaceCapt” marka adı ile tescillenmiş ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Proje Desteği ile ”Düşük Çözünürlüklü (Video-CCTV) Görüntülerinden Yüz Yakalama, Arşivleme ve Çakıştırma/Tanıma Sistemi” projesi ile başlangıcı yapılan ilk çalışmaların bu projedeki inovatif Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ticari ürüne dönüşen bir platform yapısına getirilebilmesi hedeflenmiş idi. TÜBİTAK-TEYDEB desteğini aldığımız bu projemiz ile ön çalışması yapılan yazılımın platform yapısında tasarımlanması sonucunda ölçeklenebilir, akıllı arşivlenebilir ve her çözünürlükte çalışabilir, modüler bir yapı haline getirilmiştir. Sistem, bir görüntü işleme ve yüz tanıma uygulaması bütünü olup özgün FaceCapt yazılımı, özgün algoritmalar ve CCTV/video donanımlarının entegrasyonudur. Ulusal ve uluslararası bir çok kurum ve mekan güvenlik amacıyla CCTV, webcam, video, kızılötesi kamera (infrared), mobil cep telefonu, tablet vb. donanımla izlenmekte ve (kontrollü/kontrolsüz) bol miktarda kayıt yapılmaktadır. Kayıt ortamı, ışık durumu, çözünürlük, gürbüz işleme, verim, arşivlenme, maliyet, sistem altyapısı gibi çeşitli sorunlar mevcuttur. Proje ile, bu sorunların üstesinden gelen çok ölçekli, çok işlevli, her çözünürlükte, her türlü (ticari veya açık) veritabanında çalışan, işletim sisteminden bağımsız, özgün yordam ve yöntemler ile hızlı ve düşük maliyetli bir yüz yakalama/tanıma ve arşivleme sistemi geliştirilmiştir. Sistemin kısıtlı ışık ortamında yüz imgesi yakalayabilmesi, geliştirdiğimiz özgün yöntemler ile birlikte ”state-of-the-art” yöntemler de çalışabilmesi, hızlı tanıma/çakıştırma yapılabilmesi, kayıtlanan ve akıllı bir yöntemle arşivlenen imgelerin bellekte daha az yer kaplamasının sağlaması temel avantajlarımız olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda farklı ürün ve markaların bulunmasına karşın, proje kapsamında geliştirdiğimiz modüler sistem mimarisine sahip ve kurumsal yapılarda kullanılabilecek benzeri bir sistem halihazırda yurtiçi (ve düşük maliyette yurtdışı) pazarlarda aktif olarak mevcut değildir. Geliştirdiğimiz ürün çeşitli kamu ve özel sektör projelerinde anahatar teslimi kullanılabilir ve/veya özel koşullara hızlı adapte edilebilir seviyeye getirilmiştir.

Konu

Yüksek çözünürlüklü yüz imgelerinden tanıma yapabilen bir çok donanım ve yazılım bazlı sistemler mevcut olmasına karşın düşük çözünürlüklü yüz imgelerinden gürbüz yüz tanıma yapabilen bir ürün piyasada mevcut değildir Oysa CCTV webcam düşük çözünürlüklü video vb donanımla hemen hemen her yerde bol miktarda kayıt yapılmakta iken bu kayıtların arşivlenip işlenmesinde bir çok sorun yaşanmaktadır Proje ile oldukça düşük çözünürlüklü örneğin 50x50 piksel boyutlu yüz imgelerinin video kayıtlarından yakalanıp uygun veritabanı ortamında arşivlenmesi tanıma amacıyla özgün yordam ve yöntemlerin geliştirilerek hızlı gürbüz ve düşük maliyetli bir teknoloji geliştirilecektir Proje kapsamında üretilecek yüz imgelerinin arşivi ve tanıması sisteminin sahip olduğu yeteneklere haiz bir sistem halihazırda mevcut değildir

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Yüz tanıma çalışması TÜBİTAK 112E142