PROJELER

Konu

“1915 Çanakkale Köprüsü” ulaşım yollarında kullanılabilirliğini belirlemek üzere DLYS JVtarafından kırılmış ve elenmiş düzensiz şekilli “Tepeköy/Şarköy Taş Ocağı Agrega” örnekleri 10 -12mm ve 12 -14 mm aralığında olduğu belirtilen 2 ayrı kaya grubu halinde 19 Ekim 2018 tarihinde laboratuvarımıza ulaştırılmıştır. Bu örnekler TS EN 1097-1 standardına göre hazırlanarak mikro-Deval aşınma dayanımı deneyleri yapılmıştır

Konu

YENİKÖY Maden İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti.’ ye ait, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Akpınar ile Yeniköy köyleri arasındaki bölgede yer alan Sicil 1350 sayılı İR 762 nolu ruhsat sahası sınırları içerisinden geçecek olan “Kanal İstanbul Projesi” kapsamında, ruhsat sahası içerisinde kamulaştırılacak alanlar içerisinde kalan maden rezervinin ve işletme yatırımlarının tespit edilerek Maden Yönetmeliğinin 121. maddesinin dördüncü fıkrası (a) bendinde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmasıdır. Bu kapsamda, söz konusu ruhsat sahası ile Kanal İstanbul Projesi’nin çakıştığı noktalarda yer alan mevcut linyit ve kum rezervi tahmini, üretilmiş linyit ve kum miktarları, henüz üretilmemiş linyit madenine yönelik yapılmış dekapaj miktarı hesabı ile ruhsat sahasının işletilmesi için yapılan yatırımların bilimsel yöntemlerle hesaplanarak irdelenmiştir.

Konu

“1915 Çanakkale Köprüsü” projesinde kullanılabilirliğini belirlemek üzere Çanakkale Saraycık Köyü, Saraycık Maden Ocağı ve Çanakkale Elmacık Köyü, Elmacık Maden Ocağı’ndan alındığı bildirilen 2 ayrı örnek grubu laboratuvarımıza DLYS JV tarafından, 8 Haziran 2018 tarihinde ulaştırılmıştır. Saraycık Maden Ocağından gelen büyük boyutlu kaya parçaları laboratuvarlarımızda bulunan çeneli kırıcılarla kırılmış ve 10 - 20 mm aralığında ayrılmıştır. Elmacık Maden Ocağından gelen 10 - 20 mm aralığında olduğu belirtilen kırılmış ve elenmiş 40’ar kg agrega, düzensiz şekilli kaya parçaları ve Saraycık Maden Ocağı için hazırlanan örnekler üzerinde micro-Deval ve nokta yük indisi deneyleri

Konu

“1915 Çanakkale Köprüsü” projesinde kullanılabilirliğini belirlemek üzere Lapseki- Kurtyapı Maden Ocağı, Ezine-ÜSAT Yapı Maden Ocağı, Ezine-Biga Maden Ocağı, Biga-Nordeka Maden Ocağı, Ezine-Aydınlık Maden Ocağı ve Çanakalan-Sütun Enerji Maden Ocağı’ndan alındığı bildirilen ve laboratuvarımıza DLYS JV tarafından, 26 Nisan 2018 tarihinde ulaştırılan ve 10 - 20 mm aralığında olduğu belirtilen kırılmış ve elenmiş 40’ar kg agrega ve en az 10’ar adet yumruk büyüklüğünde düzensiz şekilli kaya parçası üzerinde micro-deval ve nokta yük indisi deneyleri

Konu

”1915 Çanakkale Köprüsü” projesinde kullanılabilirliğini belirlemek üzere “Lapseki-Çanakkale Kurtyapı Maden Ocağı’ndan” alındığı bildirilen ve laboratuvarımıza DLYS JV tarafından, 5 Nisan 2018 tarihinde ulaştırılan 13 adet yumruk büyüklüğünde düzensiz şekilli kaya parçası ve 10 - 20 mm aralığında olduğu belirtilen kırılmış ve elenmiş 40 kg agrega için micro-deval ve nokta yük indisi deneyleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Teknokent İktisadi İŞletmeleri kapsamında İTÜ İnşaat Fakültesi ve Maden Fakültesi öğretim üyelerinin ortak çalışması ile gerçekleştirilmiş 7400m uzunluğundaki Topçam Enerji Tünelinin çevre kaya yapısı ile uyumluluğunun araştırılarak bir ön değerlendirme raporunun hazırlanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ-MTA ortak projesidir. Bölgedeki ocaklar ve zenginleştirme tesisleri üretim, verimlilk ve çevre sorunları açısından değerlendirilmiştir.

Konu

Kazı Mekanizasyonu

Konu

madenlerde püskürtme beton

Konu

agrega testleri

Konu

doğaltaş testleri

Konu

kazı mekaniği

Konu

agrega testleri

Konu

Doğaltaş analizleri

Konu

kazı mekaniği

Konu

kazı mekaniği

Konu

mekanik özellik testleri

Konu

havalandırma etüdü

Konu

tünelcilik

Konu

uzaktan algılama ile yerdeğiştirme takibi

Konu

doğaltaş testleri

Konu

sondaj matkaplarının performans analizi

Konu

doğaltaş testleri

Konu

kazılabilirlik etüdü

Konu

jeoistatistiksel oturma analizi

Konu

Agrega testleri

Konu

kazı mekaniği