PROJELER

Konu

Bu projenin amacı; depremin yapılarda meydana getirdiği riski azaltmak için manyetoreolojik (MR) sıvı ile yarı-aktif olarak kontrol edilebilen, özgün bir sıvı sütunlu sönümleyici (Tuned Liquid Column Damper: TLCD) sisteminin geliştirilmesidir. TLCD’nin yarı-aktif kontrolü literatürde ilk kez, MR sıvı kullanılan bir piston tasarımı ile gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda; mevcut veya yeni yapılacak yapılara düşük maliyetle kolay uygulanabilir, kesme kuvveti indisinde %30 iyileşme sağlayabilen özgün bir deprem titreşimi sönümleme sistemi geliştirilecektir.

Konu

Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojilerinin doğrudan tüketici tarafından desteklenmesi amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönetmeliği” ile 1 MW`a kadar lisanssız elektrik üretimi yapılabilmekte ve satılabilmektedir. Bu değişiklik ile yüksek maliyette ithal kompakt rüzgar türbinlerine olan talep son 2 yılda yüksek oranda artmıştır. Proje kapsamında; tamamen özgün difüzör ilaveli verimi artırılmış, 1 kW gücünde muadillerinden %8-10 daha verimli ve %20-30 düşük maliyette bir rüzgar türbininin neredeyse tüm bileşenleri ile ileri optimizasyon teknikleri kullanılarak geliştirilmesi, prototip imalatı ve testi amaçlanmıştır. Proje kapsamında nominal hızda güç katsayısı 0.42 olan 1 kW gücünde rüzgar türbini geliştirilmiş ve deneysel olarak valide edilmiştir. Tüm kanat profilleri özgün olarak tasarlanmıştır.

Konu

Projemize konu olan vidalı kompresörler, erkek ve dişi rotorun havayı sıkıştırmasıyla yüksek basınçlı hava oluşturarak pnömatik sistemlere basınçlı hava sağlayan sistemlerdir. Vidalı kompresörler, en yaygın kullanılan kompresör türü olup rotor grubu tamamıyla ithal edilmektedir. Ayrıca bu kompresörler dışa bağımlılığından dolayı yüksek bakım maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Vidalı kompresörler üzerine açılan 1511-Makine-2014-AG 05 kod ve ”Vidalı Kompresörler için Vida Grubu Geliştirilmesi çağrı başlığı altında Özen Kompresör firması 1150075 proje numarası ile bu çağrıya başvurusunu yapmış ve başvurusu onaylanmıştır. Bu yönüyle projenin Ar-Ge niteliği kanıtlanmış olmuştur. Bu kapsamda projedeki rotor grubu ve vida grubundaki tüm optimizasyon çalışmaları öncelikle MATLAB tabanlı oluşturulan özel bir kodla oluşturulmuştur. Optimize edilen tasarım CFD`de çok fazlı sıkıştırılabilir akış şartları için çözülmüştür. Çözüm ağı olarak kullanılan dinamik çözüm ağı oluşturulan özel script ile oluşturulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin amacı ülkemizdeki yapıların, deprem ve benzeri yıkıcı etkilerden korunmasına yönelik olarak yerli yapı stoğuna uygun MR damper kullanımının gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, MR damperli yarı-aktif bir sönümleme sisteminin optimum tasarımı ve model bina üzerinde uygulaması gerçekleştirilecektir. Projenin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 1. Depreme yönelik titreşim kontrol uygulamaları için uygun nitelikte MR sıvının geliştirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi 2. Türkiye yapı stoğunda tanımlı, 5-8 katlı bina modellerinin tasarlanıp imal edilmesi ve gerçek deprem uyarılarına göre MR damper tasarımına yönelik parametrelerin (strok, hız, kuvvet, geometri vb.) belirlenmesi 3. Belirlenen parametrelere göre MR damperin optimum tasarımı ve model üretiminin gerçekleştirilmesi 4. Ülkemizde gerçekleşen deprem verileri (Örn, Kocaeli depremi) dikkate alınarak imal edilen MR damperlerin farklı ortam sıcaklıklarını modelleyebilen dinamik modelinin çıkarılması. 5. Bina modelinden alınan veriler incelenerek kontrol algoritmalarının belirlenmesi Belirlenen kontrol algoritması ile model yapıdaki MR damperlerin, yaz ve kış şartları dikkate alınarak sarsma tablasında test edilmesi ve performansının değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Egzost emisyonları için yeni nesil motorlarda güç ve sıcaklıklar artmış ancak soğutucu üniteler için ayrılan hacim AYNI kalmıştır Dolayısı ile müşteri gereksinimleri ve ihtiyaçları değişmekle kalmamış ürün standartları da yükselmiştir Proje kapsamında Kale Oto Radyatör firmasının imalatını gerçekleştirmekte olduğu soğutma sistemlerinin veriminin arttırılması ve küçük boyutlarda çok daha yüksek soğutma yükleri elde edilmesi hedeflenmektedir Bu amaçla değişik iç çaplardaki mini ve mikrokanallarda çeşitli nanoakışkanların akışı incelenecek sayısal olarak modellenecek ve buradan elde edilecek sonuçlar Euro 5 6 emisyon standartlarına uygun yeni nesil nanoakışkanlı radyatör tasarımında kullanılacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

1002 - Hızlı Destek

Konu

Titreşim süspansiyonu