PROJELER

Konu

Trabekülerin Mikroyapısının Modellenmesi ve Ultrasonik Yöntemle Deneysel Analizi

Konu

Yerel Olmayan Doğru Ve Daire Eksenli Çubuklar İçin Taşıma Matrisi Ve Nanoteknolojiye Uygulanması