PROJELER

Konu

Kapsayıcı Kent Bağlamında Dezavantajlı Bireylerin Kent Yaşamına Aktif Katılımı ve Tasarım Senaryoları: İstanbul Şişli Örneği