EDİTÖRLÜK

Meydanlarda Tasarım Yönetim ve Organizasyon Modeli Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Cenkler, İstanbul, TÜRKİYE, 21 Kasım 2016
Fatih Terzi Editörlük Diğer Editörlüğü Editör