PROJELER

Konu

İstanbul Açık ve Yeşil Alan Strateji Belgesi ve Yeşil Alan Yönetim Sistemi (YAYSİS) Projesi

Konu

Dünya Bankası, İlBank. A.Ş, PWC ve İTÜ NOVA A.Ş.

Konu

Havza Koruma Planı

Konu

Havza Koruma Planı

Konu

Marmara Belediyeler Birliği, İTÜNOVA Teknoloji AŞ.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilir Çevre Odaklı Ekolojik Kentsel Tasarım Modellenmesi: Erzurum. İş Paketi: Kentsel Tasarım Senaryolarının Oluşturulması ve Mikroiklimsel Simülasyonlarının Yapılması

Konu

Radiant Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Hizmetleri & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü.

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerinin Belirlenmesi

Konu

Proje No: 42088

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) & İTÜNOVA Teknoloji AŞ.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul Kültürel Miras Alanlarında Mevcut Sosyo-Ekonomik Araştırmaların Coğrafi Kodlama Tekniği İle Mekânsallaştırılarak Mekânsal Analiz Ve Sentezlerin Üretilmesi ve Eylem Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi Kapsamında Hedef, Strateji ve Proje Çıktılarının Belirlenmesi

Konu

İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında Kültür, Turizm ve Ticaret Sektörü için İklim Değişikliği Etkileri Kapsamında Risklerin ve Fırsatların Belirlenmesi ve Kırılganlık Analiz Raporunun Hazırlanması

Konu

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi

Konu

İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ

Konu

İBB- Kentsel Dönüşüm Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü-BİMTAŞ

Konu

İstanbul Metropoliten Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kapsamında BİMTAŞ a sağlanan proje danışmanlık hizmeti (Afet Riskli Alanlar)

Konu

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ işbirliğinde yürütülen proje

Konu

1002 - Hızlı Destek

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Mekânsal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Planlama Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi (115K475)

Konu

Geleneksel Kent Mekânsal Karakterinin Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Model Önerisi

Konu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü

Konu

Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi: Ege Bölgesi

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge Monitoring Merkezi Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı, İstanbul un 39 ilçesinde yerleşik alanlarda yaşayan nüfusun farklı demografik özelliklerinin temsilini sağlayacak şekilde yaşam kalitesinin araştırılması ve belirli periyotlarda izlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edici Yapılaşmış Çevre Etmenleri Ile Obeziteyi Önlemek İlköğretim Öğrencilerinde Okula Yürüyerek Erişim

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Toplum Tabanlı Sürdürülebilir Afet Risk Yönetim Modeli Tuzla İlçesi Tuzla İlçesi nde Afet Risk Yönetimi için Risk Analizi ve Zarar Azaltma Önerileri

Konu

Bodrum Yarımadası Kırsal Yerleşimleri Fiziksel Peyzaj Kimlik Bileşenlerinin Belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mekânsal Büyümenin Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Senaryo Tabanlı Modellenmesi Sakarya Örneği

Konu

Energaz A.Ş. İTÜ Döner Sermaye kapsamında yürütülen proje, İstanbul.

Konu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İTÜ Döner Sermaye kapsamında yürütülen proje, Sakarya.

Konu

Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN NET projesi

Konu

İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi

Konu

Avrupa Birliği Üyesi ve Üye Adayı Ülkelerdeki Kentlerin Çekiciliği Çalışması

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri- İBB. BİMTAŞ.