PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışma yapım projelerindeki katkısı henüz yeterince anlaşılmamış olan sürdürülebilirlik konusunu sektörel baskılar ve rekabetçilik yaklaşımlarından bağımsız olarak var olan ofis yapılarının esas aktörleri olan kullanıcılar açısından ele almaktadır Çalışmanın sonunda ulaşılması hedeflenen Türkiye deki yapım sektöründe dışarıdan ithal edilerek kullanılan sürdürülebilir bina sertifikalarının yapının kullanım sürecinde ortaya çıkan durumlar hakkındaki eksiklerinin belirlenmesi ve ileriye dönük olarak kullanılabilecek kapsamlı bir çerçeve oluşturulmasıdır