PROJELER

Konu

Havza Özel Hüküm Belirleme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ işbirliğinde yürütülen proje

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mekansal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Planlama Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi

Konu

Mekânsal Risklerin Yönetiminde Ekolojik Planlama Odaklı Katılımcı Planlama Modelinin Geliştirilmesi (115K475)

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Toplum Tabanlı Sürdürülebilir Afet Risk Yönetim Modeli Tuzla İlçesi Tuzla İlçesi nde Afet Risk Yönetimi için Risk Analizi ve Zarar Azaltma Önerileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN NET projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Afet Risk Belirleme Afet Yönetimi

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tarihi çevre koruma belgelemeye yönelik UNESCO Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Afet Yönetimi Eğitmen Eğitimi Programı

Konu

Kalite planlaması