PROJELER

Konu

Son birkaç yıl içerisinde HTC Vive, Oculus Rift vb. gibi sanal gerçeklik (VR: Virtual Reality) gözlük setleri ile birlikte Meta 2 Vision, Microsoft Hololens vb. gibi artırılmış gerçeklik (AR: Augmented Reality) ve karma gerçeklik (MR: Mixed Reality) gözlük setleri de piyasaya sürülmüştür. Bu durum yüksek teknolojili kapsayıcı (immersive) sanal gerçeklik teknolojilerinin (VR, AR ve MR) artık hem bireysel hem mesleki kullanım açısından ulaşılabilir bir hale gelmeye başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak teknolojiyi kullanmaya aracılık edecek olan içeriklerin (content/software) kullanılabilir/kullanıcı dostu olması teknolojinin ulaşılabilir olmasından daha önemli bir konudur. Kullanılabilir/kullanıcı dostu olmayan bir teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun kullanıcı açısından bir anlam ifade etmeyebilir. Bu nedenle bu proje kapsamında sanal gerçeklik teknolojilerinin içerikleri ile beraber sunmuş oldukları deneyimin kullanılabilir olup olmadığının nasıl ölçülebileceği ve bu içeriklerin nasıl tasarlanması gerektiği hakkında bilgiler açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu teknolojilerin yeni ortaya çıkan teknolojiler olması, bu yüzden literatürde yeterli çalışma olmaması ve bu alanda bilgi ihtiyacı olduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle çalışmaya değer bir konu olarak değerlendirilmektedir.İlgili teknolojilerin mesleki kullanım bağlamındaki kullanıcı deneyiminin (user experience) ölçümünün ve tasarımının incelenmesi daha öncelikli olarak değerlendirilmiş olup endüstriyel tasarım pratiğindeki kullanımı üzerinden konunun ele alınması planlanmıştır. Yöntem olarak ise endüstriyel tasarım pratiğinin aktörleri (öğrenciler, mezunlar, akademisyenler vb.) ile gerçekleştirilecek kullanılabilirlik testleri (usability testing) önerilmektedir. Kullanıcı deneyimi (user experience) alanı açısından konunun kendisinin yeni ve özgün oluşundan dolayı ortaya çıkarılacak her bilgi de özgün değer taşıyacaktır. Sonuç ürün olarak ise kapsayıcı sanal gerçeklik ortamlarındaki kullanıcı deneyiminin nasıl ölçülmesi gerektiğine ve bu deneyimin nasıl tasarlanması gerektiğine dair bilginin, kullanılabilirlik testleri üzerinden mevcut metriklerinin ve tasarım rehberlerinin kritik edilmesi ile ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Konu

Reklamcılar Derneği Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği Kültür Kenti Vakfı ortaklığı ile yürütülen Beyoğlu Belediyesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi nin iştirakçi olarak yer aldığı proje İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenmiştir Yaratıcı İstanbul Atölyeleri YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği tarafından yürütülmüştür Prof Dr Özlem Er ile birlikte Ekim 2013 Mayıs 2014

Konu

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Doktora Programı nda yürütülen tez çalışmasıınn başlığı Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyo Dersinde Kritik Alışverişinin Desteklenmesi için Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı dır Günümüzde Internet ve özellikle çevrimiçi sosyal paylaşım ortamları eğitimin her alanında artan bir oran ile kullanılmaktadır Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin yapısı da yeni teknolojilerin kullanımına ayak uyduracak biçimde adapte edilmektedir Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin temelini oluşturan dönem başına en çok kredi ve haftalık programda en çok saate sahip Tasarım Stüdyosu dersi de aynı şekilde çevrimiçi teknolojilerinin kullanımı ile değişmekte ve dönüşmektedir Öğrencilerin ders içeriğine uygun olarak verilen ürün tasarımı projeleri üzerine çalıştıkları öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerindeöğrencilerin proje süreçlerini takip ederek projeler üzerine kritik verdikleri stüdyo dersi tasarım fikirlerinin alışverişini temel alan sosyal iletişim ve etkileşim ortamına dayanır Tez çalışmasının ele aldığı ana problem tasarım eğitiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için mutlak ve temel olan bu sosyal iletişim ve etkileşim ortamının eğitimde bir standarda dönüşmekte olan elektronik teknolojilerin kullanımı ile desteklenmesidir Bu problem doğrultusunda tez çalışmasında önerilen çözüm günümüzde çok yoğun bir şekilde kullanılan sosyal ağ sitelerinin tasarım stüdyo dersinin sosyal ileşitim ve etkileşim ortamını destekleyecek bir şekilde stüdyo dersi programına eklemlenmesidir