PROJELER

Konu

Ar-Ge

Konu

Bu çalışmada, yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak son yıllarda giderek popülarite kazanan jeotermal enerjinin test veya üretim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan suların deşarjında uygulanan yasal kısıtlamaların uygunluğu, Arsenik ve Bor parametresi ile birlikte özellikle organik maddelerin göstergesi olan KOI parametresi özelinde araştırılmıştır.

Konu

Risk değerlendirme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çaybaşı Katı Atık Bertaraf Tesisleri İçin Hazırlanmış Nihai ÇED Raporu ve Eklerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

ÇED RAPORU HAKKINDA TEKNİK RAPOR

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

SAHA VE LABORATUVAR BAZLI VERİMLİLİK PROJESİ

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ülkemiz atıksuları ve su kaynaklarında bulunan endokrin bozucu kimyasallar ve arıtma teknolojilerinin araştırılması

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Çevre Kimyası

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Atık Yönetimi

Konu

Çevre Kimyası

Konu

Hava Kirlenmesi

Konu

Geri kazanım

Konu

Yeraltı suyu izleme

Konu

Su kalitesi izleme

Konu

Geri Kazanım