PROJELER

Konu

Yapay Zeka, Yapay Zeka Teknolojileri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje, çağrı kapsamındaki büyük veri analitiği ve veri madenciliği konularının yazılım mühendisliği problemlerine uygulanmasıdır. Yazılım geliştirme sürecinde toplanan verilerin büyük veri olarak ele alındığı ve modellemelerin gerçeklendiği bir proje olması sebebiyle özgün bir değere sahiptir. İşbirliği için seçilen Kanada, büyük yazılım şirketlerinin yer aldığı bir ülkedir, aynı zamanda Kanada hükümetinin son yıllarda şirketlerle büyük veri laboratuvarları kurmak üzere fonlar oluşturduğu bilinmektedir. Ryerson Universitesi’xxnde bulunan Prof. Dr. Ayşe Bener ise Büyük Veri programının yönetici olmakla birlikte, Veri Bilimi (Data Science) adlı bir araştırma laboratuvarında çeşitli firmalarla büyük veri çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bilgiler ışığında, Prof. Dr. Ayşe Bener ile yapılacak işbirliği, başvuru sahibi akademisyenin yeni proje verilerine ulaşması, büyük veri analitiği yöntemleri konusunda bilgilerini arttırması ve tavsiye modellerinin piyasadaki uygulamasını gözlemlemesi bakımından çok faydalıdır.