PROJELER

Konu

Geoit Modelleme

Konu

Troposferik Modelleme

Konu

Uluslararası COST programı kapsamında desteklenen 112Y350 numaralı proje GNSS tekniği kullanılarak hava tahminlerine altlık oluşturacak yoğuşabilir su buharı miktarının belrlenmesi konusuna odaklanmıştır

Konu

İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı,İTÜ Araştırma Projesi, No: 2005/3123,