PROJELER

Konu

GTTM’de yaptıgımız test, AR-Ge ve egitimfaaliyetlerimiz ile bölgemizdeki firmaların küresel platformdakifaaliyetlerine ve rekabet edebilirligine direk destek saglanmasıhedefiyle, asagıdaki önemli amaçlar öngörülmüstür:a. Ürün Test Kaabiliyetlerimizin Genisletilmesi. ITÜ GTTM’xxninmevcut test kabiliyetlerine, ürün bazında, test kabiliyetieklenmesi ile mevcut kapasite 2-3 kat artırılabilecektir. Bu özelamaçlarda, asagıdaki alanlarda test kabiliyetleriningenisletilmesi hedeflenmistir.i. Özellikle Intermediate Bulk Container (IBC) diye adlandırılanve ülkemizde birçok firma tarafından imal edilen tasımaekipmanlarının tüm belgelendirme testlerinin ülkemizde, testmerkezimizde yapılması saglanarak IBC üretici firmalarınyurtdısına gitmeden ürünlerini GTTM vasıtası ile Türkiye’xxdesertifikalandırabilmeleri amaçlanmıstır.ii. Ürün belgelendirme testlerinde en çok aranan titresimtestlerinin ilavesi ile denizcilik, havacılık ve karayolutasımacılıgındaki sertifikasyon ve ARGE testlerine dahakapsamlı destek verebilir hale gelinecektir.b. Merkezimizde, ana hedef belgelendirme testleri olması ilebirlikte, bölgemizde AR-GE çalısmaları yapan AR-GE Merkezi,Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi ve firmaların AR-GEprojelerine ilgisinin artması dolayısıyla, AR-GE projelerindetestlere dayalı destek verilmesi örneklerinin artırılması için,tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.c. Test ve ARGE destegi haricinde, gerekli seminer, toplantı vebenzeri aktiviteler yerine getirilerek, diger testlerimizde oldugugibi, yeni test kabiliyetlerinde de uluslararası belgelendirmeyetkisine sahip olmak için çalısma yapılacaktır.d. Örnegini yapmıs oldugumuz egitim faaliyetlerimizin dahaverimli ve özellikle üretici firmalardaki tasarım ve kalite kontrolekiplerinin daha iyi ürün tasarlamalarına katkı yapabilecegiperyodik egitimlerin düzenlenmesine baslanacaktır.e. ITÜ Denizcilik Fakültesi’xxnde halen laboratuvar statüsündebulunan GTTM’xxnin, Uygulama ve Arastırma Merkezi (UYGAR)Merkezi veya benzeri bir resmi hüviyete kavusturularak sektöredaha hızlı tepki verebilen bir statü kazanılması hedeflenmistir

Konu

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Diğer, İstilacı türler, Sediman, Balast Suyu, Sediman Alım Tesisi,

Konu

Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Ekspedisyon ve Projesi

Konu

Antartika Çevre Çalışmaları, modellemesi

Konu

Gemi Liman Projesi

Konu

Gemi liman manevra projesi

Konu

Gemi Liman Projesi

Konu

Gemi Liman MOdellemesi

Konu

Gemi yanaşma yeri manevra projesi

Konu

Uzaktan Algılama

Konu

Gemi Atık Alım Tesisi Modellemesi