PROJELER

Konu

Başyukarı Delme Makinelerinin (BDM) Performanslarının Tahmini ve Optimizasyonu

Konu

Kazı Mekaniği

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Doğal Taş Madenciliğinde Kazı Mekanizasyonu

Konu

F22D25B4C Pafta 516 Ada 1 Parsel’de bulunan Zin D Diamond Projesi Kapsamında Temel Kazısında Karşılaşılan Kireçtaşı’nın Kazılabilirliğinin İncelenmesi

Konu

Doğal taş madenciliği

Konu

Doğaltaşların elmas boncuklu tel kesme ve büyük çaplı dairesel testereler (S/T) ile kesimi ve bu makinelerin kesim performansını etkileyen parametrelerin detaylıca araştırılması

Konu

Pasa Basınçlı Tünel Açma Makinelerinin (EPB TBM) Kazı Performanslarının Tahmini ve Optimizasyonu

Konu

Elmas boncuk tel kesme ve zincirli kesme makineleri için yeni performans ve keski tüketim modellerinin geliştirilmesi

Konu

Kazı Mekanizasyonu

Konu

Yeni bir taşınabilir doğrusal kazı setinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kazı Mekanizasyonu

Konu

Tünel Açma Makineleri Kazı Performansı

Konu

Kazı Mekanizasyonu

Konu

Doğaltaş Madenciliğinde Kazı Mekanizasyonu

Konu

Kazı Mekanizasyonu