İLETİŞİM

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
tuncau@itu.edu.tr