PROJELER

Konu

Makromoleküller Kimyası, politiyoeter, çoklu dallanmış polimer,

Konu

Bu çalışmada, asetilendikarboksilik asit ve 1,4-butandiol’ün esterleşme reaksiyonu ile reaktif üçlü bağ içeren yeni bir tip polyester hazırlanacak ve anazincir üzerindeki üçlü bağlara siklokatılma ile polimerleşme sonrası fonksiyonlandırma gerçekleştirilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kontrollü polimerizasyon klik kimyası ve post sülfonasyon yöntemleriyle farklı makromoleküler mimaride proton iletken polimerler sentezlenecek polimer elektrolit membranları hazırlanıp membran morfolojilerinin ve buna bağlı olarak polimer elektrolit membrandaki yapı özellik ilişkisi incelenecektir Hedeflenen yapılar iyonik ve hidrofobik bloklar arasında nano ve mikroskopik faz ayrımı meydana getirmesi için uyarlanmış florsuz iyonik ve florlu hidrofobik bloklara sahip çok kollu yıldız ve yıldız blok kopolimer iyonomer yıldız blok ve aşı kopolimer iyonomerlerdir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.