PROJELER

Konu

roket motorları dinamik modelleme yazılım geliştirme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çekirdek Motor Yanma Odası Tasarımı ve Testleri

Konu

Radyal Kompresör Tasarım ve Optimizasyonu

Konu

Çekirdek Motor Yanma Odası Tasarımı ve Testleri

Konu

Aerodinamik Olarak Stabilize Edilmiş Alevlerin İncelenmesi

Konu

Sıvı Hidrokarbonların Elektrosprey Yöntemi ile Mikro Ölçekte Yakılması

Konu

Basınç Girdaplı Bir Enjektörde Hava Çekirdeği Kararsızlığının ve Damlacık Boyut Dağılımının İncelenmesi

Konu

Mikro Elektrosprey Yakıt Enjektörü Karakterizasyonu

Konu

Mikro Elektrosprey Yakıt Enjektörü Karakterizasyonu

Konu

Küçük Bir Turbojet Motoru için Hava Parçalamalı Yakıt Hava Püskürtcülü Yanma Odası Geliştirilmesi

Konu

İç Balistik Tasarım Altyapısı

Konu

Yanma Laboratuvarı Kurulumu