PROJELER

Konu

Bu projede, İnogar- Google.org Dijital Kültür Sanat Pandemi İyileştirme Programı kapsamında İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından İhtiyaç Analizi ve Genel Yararlanıcı Profili Tanımlaması yapılmıştır. Buna yönelik olarak, öncelikle, İnogar ve Tiyatro Kooperatifi ile proje planlaması yapılmış; yararlanıcı profili ve sorun kapsamının ana boyutları ile ilgili bilgiler alınmıştır. Aynı zamanda, pandeminin sahne sanatları üzerindeki etkileri ve dijital kültür sanat çözümleri ile ilgili derinlemesine literatür analizi yapılmıştır. Literatür araştırması çıktıları ile oluşturulan araştırma konu başlıkları listelenerek, sınıflandırma çalışması yürütülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bilgiler birinci bölümde sunulmuştur. Literatürden elde edilen araştırma konu başlıkları, soruları ve kavramları ile bulguları, sonrasında gerçekleştirilen nitel ve nicel çalışmalara ışık tutmuştur.

Konu

Projenin amacı, İstanbul ve komşu şehirlerde endüstriyel tasarım ekosistemini güçlendirmek, paydaşların taleplerini karşılayarak üretim endüstrisi için katma değer yaratmak ve bir katalizatör tesisi aracılığıyla tasarım faaliyetlerini deneyimleme fırsatı yaratmaktır. Bu eylem kapsamındaki faaliyetler, imalat endüstrisinin dönüşümüne, tasarım hizmetiyle yaratılan katma değeri artırmaya, girişimciliği artırmaya, KOBİ'lerin, öğrencilerin ve girişimcilerin (yeni başlayanlar) kalkınma fırsatlarına erişimini artırmaya ve KOBİ'leri desteklemeye odaklanmaktadır.

Konu

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamış olup 2018 yılı içerisinde 30 ilde gerçekleştirdiği eğitimler yoluyla 9.339 kadına ulaşmıştır. Ayrıca proje kapsamında kiralanan gezici eğitim tırı ile 12 proje ilinde eğitimler verilmiştir.2019 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim müfredatları ve gezici eğitim tırı ile 9.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu eğitimlere ek olarak, kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçleri desteklenecektir. Ayrıca proje kapsamında ‘Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları’ organize edilecek ve kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecektir.

Konu

Kompozit malzeme ve ürün yapımında tekstil tabanlı malzemelerin kullanımı

Konu

Bahçelievler’xxde yaşayan, lise mezunu ve işsiz 120 kadına kuyumculuk üretim teknikleri ve takı tasarımı eğitimleri verildi. Projede ayrıca, eğitim ve staj uygulamasını tamamlayan katılımcılardan ticarete yatkın olanların girişimcilik eğitimi alması ve kendi işini kurması sağlandı.Üç ayrı dönemde 120 kadın eğitim aldı. Katılımcılara Ücretsiz Mesleki Eğitim, Staj İmkanı, Bireysel Danışmanlık ve İstihdam Fırsatı ssunuldu.