PROJELER

Konu

Nisan 2021'den Haziran 2022'ye kadar sürecek olan 15 aylık bu proje kapsamında Avrupa'da tanıtılmak üzere seramik (İznik usulü), keçecilik, kapitone, taş oymacılığı ve kakmacılık olmak üzere beş geleneksel Anadolu zanaatı seçildi. Beş eski zanaatın belgesel filmleri hazırlanarak zanaatkarın kendi atölyesinde zanaatın iplerini, malzemelerini ve üretim tekniklerini anlattığı bir video arşivi oluşturuldu.

Konu

Bu projeyle Google ve INOGAR işbirliğinde gerçekleştirilen bir pandamı iyileştirme programının ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.

Konu

Bu projede, Inogar Kooperatifi tarafından yürütülecek ve Google.org tarafından fonlanacak olan DİJİTAL KÜLTÜR PANDEMİ İYİLEŞTİRME PROGRAMI için, bilimsel kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanılarak İHTİYAÇ ANALİZİ ve Yararlanıcı Profili oluşturma çalışması yapılmıştır. Buna yönelik olarak, proje kapsamında Inogar tarafından tiyatro kooperatifleri ve sendikaları üyelerine yönelik olarak yürütülecek dijitalleşme eğitimlerinin yararlanıcı profilinin çıkarılması, eğitim içeriklerinin belirlenmesi kapsamında kalitatif ve kantitatif veri ölçüm araçları oluşturulmuş, bu araçlarla veri toplanmış ve kalitatif içerik analizi ve istatistiksel analizlerle Ward yöntemi kullanılarak yararlanıcı kümelemesi çalışmaları yapılmıştır. İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyal Etki Çalışma Grubu üyesi araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Sosyal Projeler için İhtiyaç ve Yararlanıcı Profili Analizi modeli uygulanmış, bu kapsamda, anket ile nicel saha araştırması, Odak Grup ve Tasarım Düşüncesi Atölyesi çalışmaları ile elde edilen veri ve bilgiler nitel ve nicel analiz teknikleri ile incelenerek yorumlanmıştır. Bu model, farklı üç yöntemin bir arada sosyal ihtiyaç analizinde kullanılabilecek özgür bir model olup, sanatın dijitalleşmesi alanında ülkemizdeki ilk tasarım atölyesi uygulamalarından birini içermiştir.

Konu

Bu projede, İnogar- Google.org Dijital Kültür Sanat Pandemi İyileştirme Programı kapsamında İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından İhtiyaç Analizi ve Genel Yararlanıcı Profili Tanımlaması yapılmıştır. Buna yönelik olarak, öncelikle, İnogar ve Tiyatro Kooperatifi ile proje planlaması yapılmış; yararlanıcı profili ve sorun kapsamının ana boyutları ile ilgili bilgiler alınmıştır. Aynı zamanda, pandeminin sahne sanatları üzerindeki etkileri ve dijital kültür sanat çözümleri ile ilgili derinlemesine literatür analizi yapılmıştır. Literatür araştırması çıktıları ile oluşturulan araştırma konu başlıkları listelenerek, sınıflandırma çalışması yürütülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bilgiler birinci bölümde sunulmuştur. Literatürden elde edilen araştırma konu başlıkları, soruları ve kavramları ile bulguları, sonrasında gerçekleştirilen nitel ve nicel çalışmalara ışık tutmuştur.

Konu

Projenin amacı, İstanbul ve komşu şehirlerde endüstriyel tasarım ekosistemini güçlendirmek, paydaşların taleplerini karşılayarak üretim endüstrisi için katma değer yaratmak ve bir katalizatör tesisi aracılığıyla tasarım faaliyetlerini deneyimleme fırsatı yaratmaktır. Bu eylem kapsamındaki faaliyetler, imalat endüstrisinin dönüşümüne, tasarım hizmetiyle yaratılan katma değeri artırmaya, girişimciliği artırmaya, KOBİ'lerin, öğrencilerin ve girişimcilerin (yeni başlayanlar) kalkınma fırsatlarına erişimini artırmaya ve KOBİ'leri desteklemeye odaklanmaktadır.

Konu

Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamış olup 2018 yılı içerisinde 30 ilde gerçekleştirdiği eğitimler yoluyla 9.339 kadına ulaşmıştır. Ayrıca proje kapsamında kiralanan gezici eğitim tırı ile 12 proje ilinde eğitimler verilmiştir.2019 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim müfredatları ve gezici eğitim tırı ile 9.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu eğitimlere ek olarak, kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçleri desteklenecektir. Ayrıca proje kapsamında ‘Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları’ organize edilecek ve kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecektir.

Konu

Kompozit malzeme ve ürün yapımında tekstil tabanlı malzemelerin kullanımı

Konu

Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve Inovasyon Merkezi

Konu

Bahçelievler’xxde yaşayan, lise mezunu ve işsiz 120 kadına kuyumculuk üretim teknikleri ve takı tasarımı eğitimleri verildi. Projede ayrıca, eğitim ve staj uygulamasını tamamlayan katılımcılardan ticarete yatkın olanların girişimcilik eğitimi alması ve kendi işini kurması sağlandı.Üç ayrı dönemde 120 kadın eğitim aldı. Katılımcılara Ücretsiz Mesleki Eğitim, Staj İmkanı, Bireysel Danışmanlık ve İstihdam Fırsatı ssunuldu.